Milieukontakt Shqipëri

Ofrojmë trajnime, këshillime, mbështetje për organizatat dhe komunitetin që dëshirojnë të punojnë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe kërkojnë zgjidhjen e problemeve mjedisore.

Image is not available

Aktivitetet tona mund t’i shihni në youtube dhe facebook

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Milieukontakt Shqipëri

ka më shumë se 19 vite eksperiencë me organizatat e shoqërisë civile në fushën e mjedisit, natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm si dhe me autoritetet vendore që mbulojnë këto çështje.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider
How polluted is the air in Tirana?

How polluted is the air in Tirana?

From April 2018 until today in the frame of Green Lungs project financed by European Union, Milieukontakt Albania and Co-Plan have monitored the air quality in 84 different monitoring station in Tirana city. The monitoring will be extend further over the next two...

read more

The strategy of Risk Management Municipality of Përmet

The document defines the standards to be used in the local service control process in order to achieve more efficient use of resources and optimal results in controlling the implementation of the financial management legal framework. Risk Management includes the...

The Regulation Municipality of Roskovec

The Regulation "On the Organization, Functioning, Tasks and Procedures for the Implementation of Local Competencies in the Administration and Administrative Units of the Municipality of Roskovec" is designed to serve the Municipality as a regulatory document defining...

The Regulation Municipality of Patos

The Regulation "On the Organization, Functioning, Tasks and Procedures for the Implementation of Local Competencies in the Administration and Administrative Units of the Municipality of Patos" is designed to serve the Municipality as a regulatory document defining...

Ex-post impact assessment of the EIA Law in Albania

This study is financially supported by the project “Civil Society Acts for Environmentally Sound Socio-Economic Development” (CO-SEED) funded by European Union and implemented by Institute for Nature Conservation in Albania.

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në Bashkinë Shijak

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU),i cili mundëson orientimin strategjik të Bashkisë Shijak drejt një menaxhimi të integruar e të qëndrueshëm të mbetjeve. Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane (PVMMU) është një dokument udhëzues...

Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Studim mbi përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën e vlerësimit të ndikimit në mjedis: cilësia e raporteve, pjesëmarrja e publikut dhe aksesi në drejtësi. Ky studim përbën një vlerësim të mënyrës dhe nivelit të përafrimit të legjislacionit shqiptar...

“Water conflict”

The main objective of this report is to assess the water-related conflict cases linked with hydropower development in the country. The assessment is based on data gathered using the Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade (EJOLT) framework...

Hydro-power development study in the western Balkans

The overall objective of this regional project (client: DG NEAR) is to foster harnessing of environmentally and climate change sustainable hydro-power generation in the WB6 region in line with strategic objectives of the European Union and the ECT obligations of its...
Brochure
Various awareness and information materials on different issues and interest groups of interest.
Publishing
Information bulletins produced during project implementation
Publishing
A large number of publications, studies and manuals realized by Milieukontakt, that will serve the exsperts that operate in these areas as well as the enthusiasts behind the environment.
Position paper
Along with the associations and as their voice are prepared position papers for major environmental and nature issues in Albania.

 Gallery

Play

Spot ndërgjegjësues për tarifën e pastrimit "Bashkia Shijak"

Play

"Bukuritë natyrore që po shkatërrohen nga HEC-et"

Play

Reportazh Valbona Mazreku - "Përmeti perla mbi Vjosë"

Play

Arion Sauku - Leviz për Krujën!

Play
Reportazh - "Kur periferia zaptohet nga inertet"
Play

Menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Shijak - Kryetari i Bashkisë Z. Ardian Kokomani

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

We are happy to cooperate with you!

Join our group of volunteers by completing the application