EmpowerMed project (Horizon 2020)

EmpowerMed project (Horizon 2020)

Milieukontakt Albania partner of the EmpowerMed project (Horizon 2020). The project addresses the challenge of energy poverty in the Mediterranean, with a particular focus on women’s inclusion and empowerment. Nine partners from 7 countries will carry out pilot...

Shoqata “Vjosa Eksplorer” në bashkëpunim me Shoqatën “Milieukontakt” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim...

      Projekti “Stanet e Shëngjergjit si destinacione ekoturistike”, i financuar nga GEF/SGP (Global Environment Facility) ka sjellë përmirësim të infrastrukturës dhe kushteve higjeno-sanitare të staneve të vjetër duke i kthyer në mjedise të...
How polluted is the air in Tirana?

How polluted is the air in Tirana?

From April 2018 until today in the frame of Green Lungs project financed by European Union, Milieukontakt Albania and Co-Plan have monitored the air quality in 84 different monitoring station in Tirana city. The monitoring will be extend further over the next two...