Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Vjosa Explorer in partnership with Milieukontakt Albania has launched the implementation of the project “Youth in Shengjergj as a nature guide”. This project is being implemented under the initiative WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth...
Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Pajisja Aeroqual, pajisje e standardizuar dhe vlerësuar nga agjenci të rëndësishme ndërkombëtare që punojnë në fushën e mjedisit, ka ndihmuar ekspertë të Institutit të Zhvillimit të Habitatit (Co-Plan) dhe Organizatës Milieukontakt, për të matuar cilësinë e ajrit në...