Shoqata “Vjosa Eksplorer” në bashkëpunim me Shoqatën “Milieukontakt” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim...
How polluted is the air in Tirana?

How polluted is the air in Tirana?

From April 2018 until today in the frame of Green Lungs project financed by European Union, Milieukontakt Albania and Co-Plan have monitored the air quality in 84 different monitoring station in Tirana city. The monitoring will be extend further over the next two...