Coming Soon “City Passport” in Përmet

Coming Soon “City Passport” in Përmet

Although well-known for its cultural and natural attractions, Përmeti feels the lack of an integrated tourist map, which includes tourist information, for identifying numerous tourist attractions and places, as well as for operators that services in this area. The...
Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Vjosa Explorer in partnership with Milieukontakt Albania has launched the implementation of the project “Youth in Shengjergj as a nature guide”. This project is being implemented under the initiative WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth...
Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Pajisja Aeroqual, pajisje e standardizuar dhe vlerësuar nga agjenci të rëndësishme ndërkombëtare që punojnë në fushën e mjedisit, ka ndihmuar ekspertë të Institutit të Zhvillimit të Habitatit (Co-Plan) dhe Organizatës Milieukontakt, për të matuar cilësinë e ajrit në...