Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Preparation of the youth from Shengjergji as nature guide

Vjosa Explorer in partnership with Milieukontakt Albania has launched the implementation of the project “Youth in Shengjergj as a nature guide”. This project is being implemented under the initiative WEB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth...
Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Fajat janë që pjellin ligjin (fjalë e urtë popullore)

Pajisja Aeroqual, pajisje e standardizuar dhe vlerësuar nga agjenci të rëndësishme ndërkombëtare që punojnë në fushën e mjedisit, ka ndihmuar ekspertë të Institutit të Zhvillimit të Habitatit (Co-Plan) dhe Organizatës Milieukontakt, për të matuar cilësinë e ajrit në...
EmpowerMed project (Horizon 2020)

EmpowerMed project (Horizon 2020)

Milieukontakt Albania partner of the EmpowerMed project (Horizon 2020). The project addresses the challenge of energy poverty in the Mediterranean, with a particular focus on women’s inclusion and empowerment. Nine partners from 7 countries will carry out pilot...

Shoqata “Vjosa Eksplorer” në bashkëpunim me Shoqatën “Milieukontakt” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim...