REGJISTRI I PREMTIMEVE ELEKTORALE PËR MJEDISIN

“Mënyra më e mirë për ta mbajtur fjalën është të mos e japësh atë”

   Napoleon Bonoparti

FUSHAT:

Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zeza
Ajri dhe menaxhimi i zhurmave
Manaxhimi i ujit

 

 

Biodiversiteti dhe gjuetia
Toka dhe hapësirat e gjelbëra
Mbrojtja e mjedisit

 

Ekonomia e gjelbër qarkulluese
Kimikatet, shëndeti dhe mbrojtja e konsumtorit
Energjia

 

Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i rriskut
Turizëm dhe Agro-turizëm
Bujqësi

PARTITË:

Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) Lëvizja për Zhvillim Kombëtar (LZHK) Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI)
Partia Demokratike (PD) Partia Republikane Shqiptare (PR) Partia Social Demokrate (PSD)
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut (PBDNJ) Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU)    
Fusha e mjedisitPartitëProgramiPremtimet Legjislatura Realizuar
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPSMenaxhimi integruar i mbetjeve në tërë territorin sipas Masterplanit. Reduktim, duke synuar zhdukjen e ambalazhit plastik njëpërdorimësh.
Burimi: Link 

Heqja e plastikës njëpërdorimshme nga qarkullimi. Miratimi i ligjit dhe hartimi i Planit të Veprimit për të eliminuar nga përdorimi plastikën njëpërdorimshme nga data 1 Qershor 2022. Përmbyllje e Planifikimit për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Nisja e rehabilitimeve dhe/ose mbylljeve e 199 vend-depozitimeve të paligjshme me fonde buxhetore dhe donacione. Sistem i përqendruar i monitorimit të menaxhimit të mbetjeve në territor.
Burimi: Link
Thellimi dhe pastrimi i Bunës.
Burimi: Link
2021-2025pa ndryshim
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPSMenaxhimi integruar i mbetjeve në tërë territorin sipas Masterplanit. Reduktim, duke synuar zhdukjen e ambalazhit plastik njëpërdorimësh.
Burimi: Link
22 milion euro, për ta shndërruar ish fushën e mbetjeve, në një park dhe për t’i dhënë qytetit një mushkëri të re, atë të impiantit të trajtimit të mbetjeve. Elbasani ishte i pari, tani do ta ketë edhe Fieri, këtë mushkëri të pastrimit të qytetit.
Burimi: Link
2021-2025hapa mbrapa
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPSMenaxhimi integruar i mbetjeve në tërë territorin sipas Masterplanit. Reduktim, duke synuar zhdukjen e ambalazhit plastik njëpërdorimësh.
Burimi: Link
Programi Ujë 24 orë po shkon drejt përfundimit, brenda vitit 2022, në të gjitha qendrat urbane të Shqipërisë.
Burimi: Link
2021-2025progres
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimi i Integruar i Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me Bashkitë bregdetare.
Burimi: Link 
Mbyllim ujësjellësit e rinj që po ndërtohen në Bashkinë Dimal duke garantuar 24 orë ujë në zonat rurale.
Burimi: Link
2021-2025plotësim
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimi i Integruar i Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me bashkitë bregdetare
Burimi: Link
Vitin tjetër bashkia Kolonjë do të zgjidh e para në vend përfundimisht problemin me furnizim me ujë të pijshëm
Burimi: Link 
2021-2025
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimin e Integruar i Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit
ndërinstitucional me bashkitë bregdetare.
Burimi: Link
Brenda vitit 2022 do përmbyllet gjithë programi kombëtar i furnizimit me ujë të pijshëm.
Burimi: Link
2021-2025
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimin e Integruar të Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me bashkitë bregdetare.
Burimi: Link
Nuk lejohen hidrocentrale në pjesën e sipërme të Vjosës.
Burimi: Link 
2021-2025
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimi i Integruar i Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me Bashkitë bregdetare.
Burimi: Link
Ujësjellësi, 8 milion euro në të cilin do të lidhen të gjitha fshatrat e Novoselës dhe zona nuk do të këtë më problem me ujin. Siguruam dhe fondet për mbrojtjen e argjinaturës së Vjosës, projekti do të ecë dhe do të përfundojë shumë shpejt.
Burimi: Link
2021-2025
Menaxhimi i ujitPSMenaxhimin e Integruar të Bregdetit, si dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me Bashkitë bregdetare.
Burimi: Link
4 milion Euro për ujësjellësin e Tepelenës brenda katër vjeçarit të ardhshëm.
Burimi: Link
2021-2025
Biodiversiteti dhe gjuetiaPSMoratoriumi i Gjuetisë: miratimi i ligjit të Gjuetisë për zgjatjen e afatit të moratoriumit me 5 vjet. Transformimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura duke shtrirë veprimtarinë në mbrojtjen në përgjithësi të faunës, florës dhe zonave ujore dhe në veçanti për zonat e mbrojtura. Përfundimi i reformës për menaxhimin e pyjeve.
Burimi: Link
Hapja e muzeut të parë të biodiversitetit në zonën turistike të Shirokës. Muzeu i liqenit, foleja për biodiversitetin dhe historitë e jetës brenda dhe rreth liqenit.
Burimi: Link
2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PSSigurojmë kontrollin e plotë të territorit, veçanërisht ndaj ndërtimeve pa leje
nëpërmjet përdorimit të teknologjisë dhe investimeve të konsiderueshme në sistemet inteligjente bashkëkohore për monitorimin e veprimtarive të kundraligjshme dhe për sinjalizimin e rrezikut (fq 41)
Burimi: Link
Jo më një Tiranë kryeqytet dhe një Dibër e izoluar, por një Tiranë që është graviteti i jetës ekonomike, sociale, graviteti i gjithë lëvizjeve të qarkullimit dhe një Dibër që do të jetë jastëku i gjelbër i Shqipërisë.
Burimi:Link
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PSNuk ka informacion. Do të zgjidhim përgjithmonë problemin e ngrohjes me gazifikimin e qytetit te Korcës, duke ndaluar prerjen e pyjeve.
Burimi: Link
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PSNuk ka informacion. Zona e mbrojtur është një kategorizim që e mbron qartësisht dhe përfundimisht Vjosën nga ndërhyrjet në shtratin e saj; pra, nuk lejon ndërtimin e digave. Kjo është e sigurtë. Nuk ndërtohen hidrocentrale në Vjosë, Vjosa është zonë e mbrojtur, Nuk ka hidrocentrale në Vjosë, ka marrë fund kjo histori!
Burimi: Link 
2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PSMirëqenie për të gjithë, rritje ekonomike të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Modernizim për zhvillim të ekonomisë prodhuese, turizmit, bujqësisë, teknologjisë së informacionit, infrastrukturës dhe shërbimeve.
Burimi: Link 
Transformimin e portit tregtar në port turistik dhe ndërtimin e Eko-Parkut në Porto Romano.
Burimi: Link
2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PSStrategjia “One health” bazohet mbi parimin e “Shëndet në çdo politikë” dhe “zhvillimin e qëndrueshëm” dhe synon të krijojë strukturat dhe incentivat për të bashkërenduar masat dhe politikat në një sërë sektorësh, kryesisht atë të shëndetësisë, bujqësisë dhe mjedisit, në një strategji koherente ndër-sektoriale zhvillimi, të koordinuar me organizatat ndërkombëtare si WHO, FAO, OIE etj., ku shëndeti i qytetarëve nuk shihet më thjesht i lidhur me sistemin shëndetësor në vetvete, por edhe me impaktin e mjedisit, sigurinë ushqimore, cilësinë e jetës.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link
Vëmendje për banorët e lagjes Draçin i Vogël që janë të shqetësuar për rrugën "Enver Draçini", gjendjen e saj të rënduar dhe mungesën e ndriçimit.
Burimi: Link 

2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link
Do vazhdojmë të investojmë në shpërndarjen e energjisë elektrike.
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link
Shndërrimin e vendit në eksportues neto të energjisë ne rajon, duke përmendur ngritjen e veprave të reja energjitike, si: termocentrali i Vlorës me gaz të lëngshëm, ndërtimi i parqeve fotovoltaike në Ultësirën Perëndimore dhe nënshkrimi i marrëveshjes për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës mbi Lumin Drin.
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link 
Ndërtimin e parkut më të madh të energjisë diellore në Divjakë.
Burimi: Link 
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link 
Një plan konkret për zhvillimin e projekteve të mbështetura nga Komisioni Europian; infrastrukturë, rrugë, hekurudha, porte, energji; energji e pastër e gjelbër; hidrocentrale, energji diellore, energji e erës dhe digjitalizim.
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22).
Burimi: Link
Muzeu i Energjisë në Koman, i kombinuar me vizitën në Hidrocentral (projekt që kërkon financim). Parku fotovoltaik lundrues në Vaun e Dejës (projekt që kërkon financim).
Parku rekreativ – edukativ me temë energjine pranë HEC Vau i Dejës, si një atraksion unik për rajonin ku të vizitohet prodhimi i energjisë nga uji, dielli dhe era (projekt që kërkon financim).
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link
Shqipëria e përtej pandemisë bëhet vend sovran në energji.
Burimi: Link 
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22). Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link 
Dy parqet me energji diellore, njëri më i madhi në Ballkan në Karavasta, tjetri fillon së shpejti në Spitallë të Durrësit, Shqipëria do bëhet eksportues neto i energjisë. 
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaPSShqipëria do të jetë një vend eksportues neto i energjisë elektrike në të gjithë rajonin; me një sistem energjetik shumë më të diversifikuar, dhe një vend që reduktimin e rezervës së tij të energjisë hidrike të rinovueshme përgjatë thatësirave do ta kompensojë me energji të gjelbër, të prodhuar nga impiantet diellore dhe ato të erës. Nisim punimet për ndërtimin e Parkut Fotovoltaik të Karavastasë prej 140 MW, më i madhi në Ballkan, në pranverën e vitit të ardhshëm (Mars '22).  Bursa Shqiptare e Energjisë do të bëhet krejtësisht operacionale në Shkurt të vitit 2022.
Burimi: Link
Janë parashikuar investime në energjinë diellore në Vaun e Dejës. Një perspektivë e re punësimi në teknologjitë e së ardhmes hapet për banorët e qarkut Shkodër.
Burimi: Link 
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave; 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link
Ne duam që Shqipëria e 2030-ës të jetë kampione e Ballkanit në turizëm. Porti i ri turistik që ka nisur është një nga investimet më të rëndësishme strategjike për turizmin, jo vetëm për Sarandën, por për të gjithë Shqipërinë.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave; 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link 
Jemi gati që të ndërmarrim ofensivën më të madhe në histori dhe ta kthejmë Shqipërinë brenda kësaj dekade në kampione të Ballkanit në turizëm, në agroturizëm, në bujqësi.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave; 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link 
Ne do ta bëjmë Kalanë e Elbasanit, një nga magnetet më të fuqishme të turizmit.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave. 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link
Gjithë vija bregdetare është pjesë e një projekti. Në Durrës ne do të bëjmë portin turistik më të madh të Mesdheut. Në bregdetin e Divjakës do të bëjmë një nga investimet më të bukura të Mesdheut në harmoni me natyrën, pa e cënuar parkun kombëtar.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave. 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link
Ta shohim Shqipërinë kampione të Ballkanit në turizëm e në bujqësi. Ne do të stimulojmë një program investimesh. Qarku i Fierit është zona me potencial të jashtëzakonshëm për agrotuizëm.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSZhvillojmë fshatin drejt Turizmit Rural nëpërmjet mekanizmave mbështetës për rritjen e numrit të bizneseve agroturistike dhe bujtinave. 70 milionë euro mbështetje të drejtpërdrejtë për fermerët nëpërmjet naftës pa akcizë dhe skemave kombëtare të mbështetjes.
Burimi: Link

Transformimi i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në një referencë ndërkombëtare të informacionit turistik në Shqipëri. Administrimi i Vijës Bregdetare. Miratimi i ligjit për Menaxhimin e Integruar të Bregdetit dhe forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me qeverisjen vendore; Ristrukturimi i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Nxitja e investimeve në Hoteleri. Përfundimi i procesit të Klasifikimit dhe Kategorizimit të hoteleve. Koordinimi me institucionet përgjegjëse për sistemin e statistikave të turistëve. Inkurajimi i brandeve të njohura ndërkombëtare për investim dhe operim në Shqipëri. Transformimi i Agjencisë Kombëtare të Turizmit në një referencë ndërkombëtare të informacionit turistik në Shqipëri. Turizmi Blu (Marinat Turistike) Përfundimi i procesit të lëvizjes së mjeteve lundruese përmes platformës online të hyrje-daljeve. 
Burimi: Link
Në Durrës do bëjmë portin më të madh turistik të Mesdheut.
Burimi: Link 
2021-2025
BujqësiPSDyfishojme financimin për subvencione direkte tek fermerët. Vazhdojme mbeshtetjen me skemën e naftës pa akzice, takse mjedisi, takse qarkullimi për fermerët ne 50 milion USD. Mbështesim si agrobiznesin dhe fermerët nëpërmjet programit IPARD me 146 milion Euro. Investime në fermë, agropërpunim, certifikim produktesh zvillim rural. Mbështetjen e aksesit në finance për fermerët dhe agrobiznesin nëpërmjet Fondi Kombëtar të Garancisë për Bujqësinë teknologjisë së informacionit, infrastrukturës dhe shërbimeve. Mbështetja e sipermarrjeve bujqesore dhe agro-turistike. Shtimi i produkteve te certifikuara dhe zgjerimi i zinxhirit te marketimit te tyre. Vitalizimin rural, ndërhyrje të shenjestruara në fshat ku zhvillimet infrastrukturore ne rruge, uje te pishem dhe ndriçim. 
Burimi: Link
Në planin tonë, ne kemi vënë 5000 euro për çdo emigrant që vendos të investojë kursimet e veta tek shtëpia e babës, e gjyshit në fshat.
Burimi: Link
2021-2025
BujqësiPSSot, bujqësia është shndërruar në një prej motorëve kryesor të zhvillimit ekonomik
të vendit. Shqipëria do të shtojë prodhimin, do të rrisë cilësinë dhe çertifikimet standarde duke u bërë një aktor gjithmonë e më i rëndësishëm i eksporteve bujqësore. Bujqësia bashkë me investimet në infrastrukturën dhe shërbimet në fshat do të sigurojë mundësinë për të ndërtuar një jetë me mirëqenie në fshatin shqiptar.
Burimi: Link 
Të gjithë fshatarve, t’u japim alternativën e prodhimit bujqësor intensiv, por edhe alternativën e eksportit që ne do ta rrisim në mbi 1miliardë euro në 4 vitet e ardhshme.
Burimi: Link 
2021-2025
EnergjiaPSProgram për një treg energjetik potencial, synohet diversifikimi i burimeve të energjisë si dhe shtimi i kapaciteteve të reja hidrike, por nuk saktësohet më tej sesi parashikohet të zbatohen këto politika, që ndërthuren me aspektin mjedisor. Zhvillim rural. Investime ne bujqesi, industrinë agropërpunuese, në sistemim tokash dhe kanalesh; pyje dhe mbrojtje të lumenjve. Vjosën do ta kthejmë në Park Kombëtar. E gjithë pjesa lart do të jetë e mbrojtur komplet, nuk do ketë asnjë ndërhyrje. Po definojmë projektin për Parkun e Madh Kombëtar të Vjosës, sepse duam ta fusim në këtë paketë të ekosistemit.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit PDHeqja e detyrimit për leje mjedisore për dyqanet e vogla në zonat e banuara, ndalim i shfrytëzimit të shtretërve të lumenjve për inerte apo ndalim i prerjeve të paligjshme të pyjeve. Rivlerësim i gjendjes dhe statusit të parqeve dhe zonave të mbrojtura.

Nuk ka informacion.2017-2021kontribut në progres
Mbrojtja e mjedisit PRPërmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional, në harmonizim me direktivat e BE. Rritja e efektivitetit ekonomik dhe efikasitetit të drurit nga menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, reduktimi i prerjeve dhe i tregtisë si dhe formalizimi i ekonomisë pyjore. Pyllëzimi dhe përmirësimi i zonave të degraduara dhe atyre ku ka rënë zjarr, si dhe mbrotje e zonave të dëmtuara. Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe të sistemit të informacionit, si dhe sistemi i monitorimit, raportimit, informimit dhe transparencës publike. Përmbushja e obligimeve të partneritetit ndërkombëtar dhe përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë. Forcimi i zhvillimit teknologjik kërkimor dhe inovacionit në pyje, duke përfshirë përmirësimin e performancës dhe ekspertizës së organeve pyjore. 
Burimi: Link 
Nuk ka informacion.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit LSIMbrojtja e tokës nga erozioni dhe nga ndotja - politikë prioritare. 
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPDMenaxhimi i mbetjeve, sipas direktivës së BE -së, si dhe strategjinë dhe planin e veprimit për mbetjet. Përgatitje e një liste dhe harte me mbetjet e rrezikshme në të gjithë vendin. Trajtimin e duhur të mbetjeve të rrezikshme dhe atyre spitalore. Transparencë dhe llogaridhënie për aferat 430 Euro të inceneratorëve Impjant përpunimi të ujërave të zeza për çdo zonë turistike bregdetare.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Nuk ka informacion.2021-2025përkrahje për ndryshim
EnergjiaPDZhdukim nga qarkullimi gjeneratorët. Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kv/orë në muaj
Burimi: Link
Ulje e çmimit të energjisë për familjet dhe bizneset. Ne do te zhdukim nga qarkullimi gjeneratorët, sepse është skandal për ekonominë shqiptare që në vitin 2021, nga vetë të dhënat e Bankës Botërore, gati gjysma e bizneseve deklarojnë se përdorin gjeneratorin për furnizim. Ulim çmimin dhe do të rrisim cilësinë e karburantit për qytetarët.
Burimi: Link 
2021-2025
Biodiversiteti dhe gjuetiaPDKrijimi i Rrjetit mjedisor të Mjedisit. Rehabilitimi dhe ringjallja e pyjeve dhe zonave të mbrojtura pas masakrës së ashtuquajtur "moratorium".
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Nuk ka informacion. 2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PDKrijimi i Fondit Mjedisor dhe Pyjor. Forcimi i zbatimit të ligjit duke luftuar monopolet e shfrytëzimit të pyjeve dhe aktivitetet e paligjshme të shpyllëzimit.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PDDo të ndalohet tjetërsimi i mëtejshëm i Parqeve Kombëtar dhe Zonave të Mbrojtura. Pyllëzimi i tyre për të ruajtur tokën dhe pyjet nga erozioni. Kontroll mbi shtrytëzimin e shtretërve të lumenjve.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Ulim në mënyrë drastike numrin aktual të gjithë licencave dhe lejeve që jepen sot nga shteti. 
Burimi: Link
2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PDNuk ka informacion. Ndryshimi do të rikthejë shpresën për korçarët; 20 trajnime profesionale për rininë shqiptare në fusha nga teknologjia e informacionit dhe programimi, tek inxhinieritë dhe profesionet që kanë të bëjnë me prioritetet tona të zhvillimit ekonomik, siç janë turizmi, arkitektura.
Burimi: Link
2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PDNuk ka informacion. Implementimin e standarteve të BE dhe krijimin e kapacitete të mjaftueshme të inspektimit, konsolidimin dhe akreditimin e institucioneve dhe infrastrukturës qendrore dhe rajonale laboratorike të sistemit të sigurisë ushqimore dhe shëndetit publik veterinar.
Burimi: Link   
2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PDNuk ka informacion. Shqiptarët do të blejnë në treg ushqime plotësisht të sigurta. Produkt i kontrolluar dhe i sigurtë për konsumatorin, treg i sigurt për çdo shqiptar. 
Burimi: Link
2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PDNuk ka informacion. 

Subvencionim i prodhimit, mbështetje direkte për fermerin beratas. Ne do të ndajmë vit për vit 50 milionë euro për infrastrukturën e zhvillimit rural dhe të ushqimit.
Burimi: Link

2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PDNuk ka informacion. Fusim ekonominë në një cikël pozitiv. Rimbursojmë familjet që janë goditur nga COVID-i.
Burimi: Link  
2021-2025
EnergjiaPDUlim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kv/orë në muaj. Nxisim prodhimin e energjisë nga burime të gjelbërta dhe të pastra me fokus energjinë hidrike dhe atë të erës. Nxisim ndërtimin e kapaciteteve të reja të mëdha si energji të pastër në bazë, ndërsa rezervat hidrike të KESH do t`i përdorim për energjinë e balancimit apo energjinë në pik. Lidhim gazsjellësin TAP me TEC-in e Vlorës, do të gazifikojmë zonat industriale dhe do të aplikojmë projektin e magjistralit Jon-Adriatik, duke siguruar një lidhje me magjistralin e gazit me Kosovën.
Burimi: Link

Dyfishim i ndihmës ekonomike. 300 kw/h për muaj me çmim minimal dhe për familjet që janë në nevojë ekonomike.
Burimi: Link

2021-2025
EnergjiaPDUlim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kv/orë në muaj. Nxisim prodhimin e energjisë nga burime të gjelbërta dhe të pastra me fokusi energjinë hidrike dhe atë të erës. Nxisim ndërtimin e kapaciteteve të reja të mëdha si energji të pastër në bazë, ndërsa rezervat hidrike të KESH do t`i përdorim për energjinë e balancimit apo energjinë në pik. Lidhim gazsjellësin TAP me TEC-in e Vlorës, do të gazifikojmë zonat industriale dhe do të aplikojmë projektin e magjistralit Jon-Adriatik, duke siguruar një lidhje me magjistralin e gazit me Kosovën.
Burimi: Link

300 kw/h për muaj me çmim minimal dhe për familjet që janë në nevojë ekonomike.
Burimi: Link 

2021-2025
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PDPlan Kombëtarë për zbatimin e Axhendës së Gjelbër; Plan Kombëtar për pyjet dhe kullotat; Plani Kombëtar për Sistemin e Monitorimit Mjedisor; Plani Kombëtarë pë Ndryshimet Klimatike
Rishikim dhe përfshirje të Vlerësimit të Ndikimit Strategjik në Planet Kombëtare dhe Zhvillimit të Territorit.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Zgjidhja e problemeve të përmbytjeve të qyteteve tona dhe përfundimin me shpejtësi i riparimit dhe rehabilitimit të të gjitha dëmeve të tërmetit.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PDRrisim kontributin e drejtpërdrejtë nga turizmi në ekonominë tonë nga 8 në 10%. Dyfishojmë kontributin në punësim nga rritja e turizmit në ekonomi 40.000 në 80.000 vende pune. Dyfishojmë kapacitetet akomoduese. Rrisim kohëzgjatjen e sezonit turistik, përmes diversifikimit të ofertave turistike. Qeveria e re angazhohet të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit.
Burimi: Link
Artizanati kudo në Shqipëri do të ketë mbështetje direkte financiare, njësoj siç do bëjmë për disa profesione të tjera, për fermerët e për të tjerët. Do të mbështesim me subvencione që që mos të humbasë tradita.
Burimi: Link 
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PDInkurajimi i turizmit mjedisor, bazuar në natyrë i shoqëruar me fonde për pastrimin territorial dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura mjedisore.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Nga jugu në veri kërkohet ndryshim. Hani i Hotit-Përmet do të jetë një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës, të zhvillimit ekonomik tregtar dhe turistik.
Burimi: Link
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PDInkurajimi i turizmit mjedisor, bazuar në natyrë i shoqëruar me fonde për pastrimin territorial dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura mjedisore.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Ngritjen e infrastrukturës rrugore, investimin në infrastrukturën turistike, dhe mbështetjen e bujtinave Dibrane.
Burimi: Link 
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PDInkurajimi i turizmit mjedisor, bazuar në natyrë i shoqëruar me fonde për pastrimin territorial dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura mjedisore.
Burimi: Recognition of ENVIRONMENT and CLIMATE by Right-Wing Political Parties’ Programmes in Western Balkan - May 2021
Kukësi të kthehet në një qendër turistike, universitare dhe krenarie kombëtare për Shqipërinë dhe për Kosovën. 
Burimi: Link 
2021-2025
BujqësiPDObjektivi ynë është t’i kthejmë fshatrat dhe zonat rurale të vendit nga të harruara e tërësisht të braktisura nga qeveria aktuale, në faktorë zhvillimi. Këtë do ta arrijmë duke mbështetur ekonominë e fermerëve, sipërmarrësve të këtij sektori dhe cilësinë e shërbimeve. Dyfishojmë kapacitetet akomoduese, rrisim kohëzgjatjen e sezonit turistik, përmes diversifikimit të ofertave turistike. Rrisim numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Kthimi i fshatrat dhe zonat rurale në faktorë zhvillimi. 100 milionë Euro në vit për fermerët shqiptarë dhe të financojmë 50 milionë euro / vit për infrastrukturën bujqësore. Ne do t’i transformojmë fermat shqiptare në biznese fitimprurëse. Taksa e tokës do të zerohet për fermerët që e punojnë tokën. “Produkt i kontrolluar dhe i sigurtë për konsumatorin, treg i sigurtë për çdo shqiptar”
Burimi: Link 
Plan investimi - çdo vit rreth 50 milionë euro vetëm në infrastrukturën për bujqësinë. Rimbursojmë familjet që janë goditur nga COVID-i.
Burimi: Link 
2021-2025
BujqësiPDObjektivi ynë është t’i kthejmë fshatrat dhe zonat rurale të vendit nga të harruara e tërësisht të braktisura nga qeveria aktuale, në faktorë zhvillimi. Këtë do ta arrijmë duke mbështetur ekonominë e fermerëve, sipërmarrësve të këtij sektori dhe cilësinë e shërbimeve. Dyfishojmë kapacitetet akomoduese, rrisim kohëzgjatjen e sezonit turistik, përmes diversifikimit të ofertave turistike. Rrisim numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Kthimi i fshatrave dhe zonave rurale në faktorë zhvillimi. 100 milionë Euro në vit për fermerët shqiptarë dhe të financojmë 50 milionë euro / vit për infrastrukturën bujqësore. Ne do t’i transformojmë fermat shqiptare në biznese fitimprurëse. Taksa e tokës do të zerohet për fermerët që e punojnë tokën. Produkt i kontrolluar dhe i sigurtë për konsumatorin, treg i sigurtë për çdo shqiptar. 
Burimi: Link
PD do të subvencionojë fermerët me lekë në dorë në bazë të prodhimit dhe do të ulë çmimin e karburantit per makinerite bujqesore.
Burimi: Link 
2021-2025
BujqësiPDObjektivi ynë është t’i kthejmë fshatrat dhe zonat rurale të vendit nga të harruara e tërësisht të braktisura nga qeveria aktuale, në faktorë zhvillimi. Këtë do ta arrijmë duke mbështetur ekonominë e fermerëve, sipërmarrësve të këtij sektori dhe cilësinë e shërbimeve. Dyfishojmë kapacitetet akomoduese, rrisim kohëzgjatjen e sezonit turistik, përmes diversifikimit të ofertave turistike. Rrisim numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Kthimi i fshatrat dhe zonat rurale në faktorë zhvillimi. 100 milionë Euro në vit për fermerët shqiptarë dhe të financojmë 50 milionë euro / vit për infrastrukturën bujqësore. Ne do t’i transformojmë fermat shqiptare në biznese fitimprurëse. Taksa e tokës do të zerohet për fermerët që e punojnë tokën. “Produkt i kontrolluar dhe i sigurtë për konsumatorin, treg i sigurtë për çdo shqiptar”
Burimi: Link 
Rishikimin e buxhetit për të bërë realitet zotimet tona 100 milionë euro subvencione çdo vit buxhetor dhe 50 milionë euro mbështetje infrastrukturore për fermerin shqiptar, për fshatin shqiptar.
Burimi: Link 

2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Menaxhimi i ujitPBDNJNuk ka informacion.Integrim, ujë i pijshëm, vaksinim.
Burimi: Link
2021-2025
Menaxhimi i ujitPBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Biodiversiteti dhe gjuetiaPBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
EnergjiaPBDNJNuk ka informacion.Nuk ka informacion. 2021-2025
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
BujqësiPBDNJNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaLZHKNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Ajri dhe menaxhimi i zhurmaveLZHKNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Menaxhimi i ujitLZHKNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Biodiversiteti dhe gjuetiaLZHKNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta LZHKNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbrojtja e mjedisit LZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese LZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit LZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
EnergjiaLZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut LZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm LZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
BujqësiLZHKNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPRStudimet inxhinierike raportojnë sisteme të shkatërruara të ujit të pijshëm, vjetërsim të digave dhe infrastrukturë jo-funksionale e ujërave të zeza. Investimet në këto zona dhe rezervat ujore, mund të rinovojnë komunitetet, tërheqin bizneset dhe krijojnë punë. Më e rëndësishmja, këto investime sigurojnë shëndetin dhe mirëqenien e popullit shqiptar.
Burim: Link 
Nuk ka informacion.2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PRPërmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional, në harmonizim me direktivat e BE.
Rritja e efektivitetit ekonomik dhe efikasitetit të drurit nga menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, reduktimi i prerjeve dhe i tregtisë si dhe formalizimi i ekonomisë pyjore. Pyllëzimi dhe përmirësimi i zonave të degraduara dhe atyre ku ka rënë zjarr, si dhe mbrotje e zonave të dëmtuara. Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe të sistemit të informacionit, si dhe sistemi i monitorimit, raportimit, informimit dhe transparencës publike. Përmbushja e obligimeve të partneritetit ndërkombëtar dhe përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë. Forcimi i zhvillimit teknologjik kërkimor dhe inovacionit në pyje, duke përfshirë përmirësimin e performancës dhe ekspertizës së organeve pyjore.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PRMjedisi është vendimtar për jetën dhe vendi ynë duhet të bëhet më i pastër dhe më i shëndetshëm. Ajri i vendit dhe rrugët ujore, si një e tërë, kërkojnë më shumë se propagandë të rastit apo investime të fragmentarizuara. Koncepti duhet të ndryshojë duke filluar me qeverinë dhe për të gjithë qytetarët tanë. Përpjekjet për të reduktuar ndotjen, inkurajimi i riciklimit, edukimi i publikut, dhe puna për të shmangur degradimin ekologjik nuk janë histori suksesi deri tani.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PRRritja e sigurisë ushqimore në kuadër të rritjes së cilësisë së produkteve natyrore dhe të përpunuara, si rezultat i modernizimit të sistemit të prodhimit dhe standartit të prodhimit, si dhe në rritjen e kontrollit të organeve kompetente dhe krijimit të një kuadri ligjor konform direktivave të BE-së.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2021-2025
EnergjiaPRPartneritetet ndërmjet industrive tradicionale të energjisë dhe industrive të reja të rinovueshme mund të jenë një komponent qëndror në plotësimin e nevojave afatgjata të kombit.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2021-2025
BujqësiPRZhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale, me objektiv rritjen e rendimentit të aktiviteteve ekonomike dhe rritjen e aseteve në përdorim të popullatës rurale duke shtuar mundësitë e zhvillimit jo vetëm bujqësor e blegtoral por edhe të aktiviteteve avantazhuese rurale, në kuadër të shtimit të përdorimit të resurseve natyrore, qofshin këto, ekonomike, të shërbimit apo të mbarështimit dhe konservimit të ambientit rural. Mbrojtja e tokës bujqësore si aseti bazë i zhvillimit ekonomik dhe aktivitetet private. Rritjen e investimeve themelore në kuadër të shtimit të sipërfaqeve ujitëse dhe kullimit, në funksion të konfiguracionit aktual të organizimit bujqësor e blegtoral dhe me synim të futjes së teknologjive të reja të ujitjes moderne dhe veprave të mëdha kulluese që aktualisht janë të amortizuara si dhe ndërtimit të skemave të reja të ruajtjes së tokës bujqësore nga përmbytjet. Rritja e prodhimit bujqësor duke intensifikuar përdorimin e teknologjive bashkëkohore, modernizimin e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, rritjen e shkallës së mekanizimit të proceseve të prodhimit dhe rritjen e sasisë dhe cilësisë se inputeve bujqësore (si materialin biologjik të çertifikuar, inputet bujqësore, plehrat kimike organike e pesticidet).
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PREkonomia e Gjelbër ka si qëllim rritjen e prodhimit të brendshëm bruto me të ardhurat nga ekonomia pa dëmtuar ambientin dhe natyrën. Përmes saj synohet jo vetëm përfitim monetar, por edhe mirëqënie dhe barazi sociale. Mirëqënia në pikëpamjen abientale përkthehet në uljen e dioksidit të karbonit nga fabrikat prodhuese, duke i dhënë prioritet pasurisë kombëtare (psh: turizmi natyror, turizmi gastronomik). Përdorimi i energjisë alternative (energji diellore dhe energjia e erës) janë rëndësishme si ekonomikisht, por edhe për mbrojtjen e natyrës. Në natyrë gjenden të gjitha mundësitë për prodhimin e energjisë dhe objektivat makro ekonomike të së ardhmes synojnë të punësojnë një pjesë të madhe të popullatës në këtë sektor. Ne synojmë: Incentivim pë bizneset që e reja “green” që do të hapen; Nxitjen e investimeve në sektorët e ekonomisë së gjelbër dhe inovacionit në bujqësi me një fokus të veçantë në barazinë gjinore; Programe dhe panaire për të rritur ndërgjegjësimin në këtë lëmë; Menaxhimin e mbetjeve; Çeljen e vendeve të reja të punës në këtë sektor.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PRKrijimin e një Fondi të Sigurimit Shëndetësor Kombëtar.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2021-2025
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PRNe do të mbështesim programet e fermerëve, që i aftësojnë ata për të menaxhuar rrezikun e jashtëzakonshëm që hasin çdo vit në fusha. Këto programe duhet të shërbejnë si mjete me kosto efektive të menaxhimit të rrezikut, duke ofruar alternativa që përmirësojnë aftësinë e prodhuesve për të vepruar në kohë të vështira. Suksesi i sistemit tonë të politikave të menaxhimit të riskut do t’iu mundësojë fermerëve të vazhdojnë të ushqehen, të furnizojnë kombin dhe të eksportojnë. 
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PRModeli ynë ekonomik është i mirëpërcaktuar. Përparësia jonë është Shqipëria që prodhon; janë turizmi, bujqësia, industria e lehtë dhe ushqimore. PDIU do të lobojë për të subcencionuar, hequr taksat dhe ndihmuar me kredi të buta të gjithë ata që çelin nyje prodhimi.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2021-2025
BujqësiPRProgram konkret për ekonominë të bazuar në taksa të ulta, nxitjen e punësimit, subvencione për fermerin dhe garantimin e tregut për prodhimet vendase.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaLSIRikuperimi i ndotjes nga mbetjet urbane dhe aktiviteti ekonomik i tokës, ajrit dhe ujit.
Burimi: Link  
Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbrojtja e mjedisit LSINuk ka informacion.Do kthejmë në normalitet ambientin, tokën, ujin dhe ajrin
Standarde dhe cilësi të karburantëve, si dhe ulje të kostos së tyre në rreth 20 % duke hequr taksën e qarkullimit: Do kthejmë në normalitet ambientin, tokën, ujin dhe ajrin nga ndotja e nga zhvillimi industrial i papërgjegjshëm.
Burimi: Link
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit LSINuk ka informacion. Premtojmë se do të angazhohemi që Vjosa të shpallet Park Kombëtar.
Burimi: Link
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit LSINuk ka informacion. Kontroll rigoroz për cilësinë e karburanteve, ulje e kostos në rreth 20 % duke hequr taksën e qarkullimit. Do të mbrojmë dhe kthejmë në normalitet ambientin, tokën, ujin dhe ajrin nga ndotja e nga zhvillimi industrial i papërgjegjshëm.
Burimi: Link  
2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit LSIFinancim prioritar dhe i plotë i shëndetit publik për forcimin e kapaciteteve të tij dhe kontrollin efikas të territorit, lidhur me të gjitha sëmundjet ngjitëse në përgjithësi dhe pandemisë nga COVID-19 në veçanti. Moratorium i menjëhershëm për koncesionet në shëndetësi që nga viti 2013 dhe alokim i fondeve për trajtimin e pandemise dhe pasojave te saj. Realizimi i autonomisë së shërbimit spitalor. Ringritje e shërbimit cilësor të Mjekut të Familjes dhe shërbimit parësor në tërësi. Forcimi sigurisë ushqimore. Impute të sigurta dhe proces prodhimi i sigurt.
Ndërtimi i një laboratori të kontrollit ushqimor për çdo qark.
Burimi: Link 
Fermerët do të mbështeten për njësitë e prodhimit, shqiptarët do të ushqehen me produkte MADE IN ALBANIA. 0% TVSH në të gjithë zinxhirin e prodhimit dhe do të mbrojmë prodhimin vendas, në mënyrë që shqiptarët të ushqehen më mirë dhe më lirë.
Burimi: Link
2021-2025
EnergjiaLSIDo te mbeshteten në mënyrë parësore: Energjia e gjelbërt, veçanërisht e diellit dhe erës. Do të nxitet dhe mbeshtetet vendosja e paneleve diellore për përdorim shtëpiak. Reforma e standardeve të ruajtjes së energjisë në ndërtim dhe e standardeve antisizmike.
Burimi: Link 
Do të reformojmë standardet e ruajtjes së energjisë në ndërtim dhe ato antisizmike, që t’i bëjmë ndërtesat më të sigurta dhe më pak të kushtueshme për shqiptarët.
Burimi: Link 
2021-2025
EnergjiaLSIDo te mbeshteten në mënyrë parësore: energjia e gjelbërt, veçanërisht e diellit dhe erës. Do të nxitet dhe mbështetet vendosja e paneleve diellore për përdorim shtëpiak. Reforma e standardeve të ruajtjes së energjisë në ndertim dhe e standardeve antisizmike.
Burimi: Link 
Mbështesim energjinë e gjelbër dhe këdo që përdor panelet diellore për përdorim shtëpiak.
Burimi: Link
2021-2025
BujqësiLSINuk ka informacion. Do investohen 200 milion euro në vit për të ulur kostot e imputeve bujqësore dhe naftës. 
Burimi: Link 
2021-2025
BujqësiLSINuk ka informacion. Ne do t'i japim prioritet produkteve “Made in Albania” dhe do të mbështesim fermerin vendas me mbi 200 miliom euro në vit.
Burimi: Link 
2021-2025
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPSDNdërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza.Nxitjen e përdorimittë teknologjive të pastra dhe futjen e sistemeve të administrimit mjedisor.
Burimi: Link
Grumbullimin e ndarë të mbetjeve (qelq , plastik, alumin, letër, karton dhe riciklimin e tyre. Ndërtimin e impjanteve të trajtimit të ujërave të zeza.
Burimi: Link
2021-2025
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePSDPërmirësimi i cilësisë së shërbimit në transportin publik.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion.2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PSDPakësimi i makinave dhe shtimi i gjelbërimit urban. Rishikimi i normave në ndërtim lidhur me raportet midis sipërfaqes ndërtuese dhe sipërfaqeve të gjelbra në favor të këtyre të fundit. Nxitjen e nismave individuale dhe kolektive për pyllëzimin e tokave të zhveshura e të abandonuara.
Burimi: Link  
Pakësimin e makinave dhe shtimin e gjelbërimit urban.
Burimi: Link  
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PSDNuk ka informacion. Zhvillim urban pa kosto të mëdh në mjedis dhe shëndet.
Burimi: Link 
2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PSDNuk ka informacion. PSD: Nxitjen e përdorimit të teknologjive të pastra, futjen e sistemeve të adminsitrimit mjedisor.
Burimi: Link 
2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PSDNuk ka informacion. Promovimi i vendit si destinacin turistik, promovimin e produkteve dhe shërbimeve shqiptare.
Burimi: Link
2021-2025
BujqësiPSDNuk ka informacion.PSD: Promovimin e produkteve dhe shërbimeve shqiptare.
Burimi: Link 
2021-2025
EnergjiaPSProgram për një treg energjetik potencial, synohet diversifikimi i burimeve të energjisë si dhe shtimi i kapaciteteve të reja hidrike, por nuk saktësohet më tej sesi parashikohet të zbatohen këto politika, që ndërthuren me aspektin mjedisor. Zhvillim rural. Investime ne bujqesi, industrinë agropërpunuese, në sistemim tokash dhe kanalesh; pyje dhe mbrojtje të lumenjve. Vjosën do ta kthejmë në Park Kombëtar. E gjithë pjesa lart do të jetë e mbrojtur komplet, nuk do ketë asnjë ndërhyrje. Po definojmë projektin për Parkun e Madh Kombëtar të Vjosës, sepse duam ta fusim në këtë paketë të ekosistemit”.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePSNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Menaxhimi i ujitPSNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaPSNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PSNuk ka informacion.Administrim efiçent i pyjeve. Zgjerimi i hapësirave të gjelbëra.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit PSNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PSNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PSNuk ka informacion.Siguria ushqimore.2017-2021
EnergjiaPSEnergjia do të zhvillohet dhe mbështëtet si sektor kyç dhe tërhequr investimet direkte.
Burimi: Link
Nxitje e energjisë së rinovueshme.
Pesëfishojmë prodhimin e energjisë së gjelbërt nga burimet diellore dhe eolike, me një paketë investimesh mbi 350 milionë euro, duke realizuar kështu strategjinë e diversifikimit të burimeve të rinovueshme dhe rritjes së prodhimit vendas, e si rrjedhojë uljen e çmimit për abonentet familjare, por edhe për biznesin.
Burimi: Link 
2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PSNuk ka informacion. Masa mbrojtjëse në përputhje me ndryshimet e klimës.2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm PSTurizëm unik që ofron traditën, orgjinalitetin kombëtarë dhe kulturën.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiPSMë shumë ferma të organizuara në nivelin e ndërmarrjeve ekonomike të organizuara. Mbështetje fiskale të sektorit me TVSH zero për plehrat kimike, farat, pesticidet dhe kimikatet; një ndihmesë prej 20 milion dollarë në vit për fermerët dhe bujqësinë; 225 000 ha tokë bujqësore me sistem ujitje dhe kullimi për vitin 2017 dhe 100% në vitin 2021.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.2017-2021
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPDHeqja e detyrimit për leje mjedisore për dyqanet e vogla në zonat e banuara, ndalim i shfrytëzimit të shtretërve të lumenjve për inerte apo ndalim i prerjeve të paligjshme të pyjeve. Mbështetje për nxitje mjedisore, si efiçenca e energjisë apo përdorimi i burimeve të pastra të energjisë. Rivlerësim i gjendjes dhe statusit të parqeve dhe zonave të mbrojtura.Menaxhim efiçent i mbetjeve.2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Menaxhimi i ujitPDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaPDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PDNuk ka informacion.Administrim efiçent i pyjeve. Zgjerimi i hapësirave të gjelbëra.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit PDNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PDNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PDNuk ka informacion. Siguria ushqimore.2017-2021
EnergjiaPDNuk ka informacion. Nxitje e energjisë së rinovueshme dhe efiçencës së energjisë.2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PDNuk ka informacion.Nuk ka informacion. 2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm PDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiPDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPRPërmirësimi i kuadrit ligjor dhe institucional, në harmonizim me direktivat e BE. Rritja e efektivitetit ekonomik dhe efikasitetit të drurit nga menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, reduktimi i prerjeve dhe i tregtisë si dhe formalizimi i ekonomisë pyjore. Pyllëzimi dhe përmirësimi i zonave të degraduara dhe atyre ku ka rënë zjarr, si dhe mbrotje e zonave të dëmtuara. Përmirësimi i bazës së të dhënave dhe të sistemit të informacionit, si dhe sistemi i monitorimit, raportimit, informimit dhe transparencës publike. Përmbushja e obligimeve të partneritetit ndërkombëtar dhe përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe më gjerë. Forcimi i zhvillimit teknologjik kërkimor dhe inovacionit në pyje, duke përfshirë përmirësimin e performancës dhe ekspertizës së organeve pyjore.Nuk ka informacion. 2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePRNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Menaxhimi i ujitPRNuk ka informacion.Mbrojtje e burimeve natyrore.2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaPRNuk ka informacion.Zgjerimi i hapësirave të gjelbra.2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PRNuk ka informacion. Administrim efiçent i pyjeve, tokës, ujërave. Zgjerimi i hapësirave të gjelbëra.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit PRNuk ka informacion. Mbrojtja e burimeve natyrore.2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PRNuk ka informacion.Nuk ka informacion.2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PRNuk ka informacion. Mbrojtje e burimeve natyrore.2017-2021
EnergjiaPRNuk ka informacion. Nxitje e energjisë së rinouvueshme.2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PRNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm PRNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiPRNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaLSIMbrojtja e tokës nga erozioni dhe nga ndotja - politikë prioritare. Shfrytëzimi në mënyrë të integruar i ujit, për energji, vaditje, konsum popullate, do të përbëjë një potencial të jashtëzakonshëm zhvillimor të vendit. TVSH 0% për produktin bujqësor dhe 0% tatim fitimi për fermerët dhe biznesin bujqësor si masë direkte në ndihmë të fermerëve, konsumatorëve, investimet dhe formalizimit të sektorit bujqësor. Plan Konkret per t’i dhënë një mbështetje dinamike industrisë nxjerrëse (nafte, gaz, minerale), energjitike por të investojnë dhe në Zonat e Lira Ekonomike dhe Zonat Industriale dhe Teknologjike. Zhvillim të transportit (rrugor, detar, hekurudhor). Krijimi i Fondit Kombëtar të turizmit.Mbrojtja e burimeve. Menaxhim efiçent i mbetjeve.2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmaveLSINuk ka informacion. Mbrojtje e burimeve natyrore.2017-2021
Menaxhimi i ujitLSINuk ka informacion. Menaxhim efiçent i ujërave.2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaLSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta LSINuk ka informacion. Administrim efiçent i pyjeve, tokës, ujërave.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit LSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese LSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit LSINuk ka informacion. Siguria ushqimore. Mbrojtje e tokës.2017-2021
EnergjiaLSINuk ka informacion. Nxitje e energjisë së rinovueshme.2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut LSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm LSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiLSINuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbrojtja e mjedisit LIBRAZbatim i ligjit, rritje e transparencës dhe promovim i zhvillimit ekonomik të gjelbër e të qëndrueshëm. Parimi 0 TVSH për bizneset e gjelbërta dhe teknologjitë e pastra do rrisë interesin e investitorëve të huaj dhe do të kthejë Shqipërinë në një vend ekologjik. Fondi për mjedisin me kontribute të ndotësve dhe donatorëve të fushës për të promovuar bizneset e gjelbra dhe pyllëzimin e vendit. Drejtësia mjedisore, drejtësia sociale dhe ajo ekonomike mbështesin njera-tjetrën. Monitorim i cilësisë së ajrit dhe menaxhimit vendor të mbetjeve. JO importit të mbetjeve. Mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në kontekst ndërkufitar.Menaxhim efiçent i mbetjeve. Jo importi i mbetjeve.2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmaveLIBRANuk ka informacion. Monitorim i cilësisë së ajrit; transportin hibrid dhe elektrik në qendra të mëdha urbane, ndërtimin e linjave hekurudhore moderne, të shpejta e elektrike.2017-2021
Menaxhimi i ujitLIBRANuk ka informacion. Mbrojtje e burimeve natyrore.2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaLIBRANuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta LIBRANuk ka informacion. Administrim efiçent i pyjeve, mbrojtje e biodiversitetit. Mbrojtjen dhe zhvillimin e parqeve pyllëzimin e vendit.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit LIBRANuk ka informacion. Mbrojtja e burimeve natyrore.2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese LIBRANuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit LIBRANuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
EnergjiaLIBRANuk ka informacion. Nxitje e energjisë së rinovueshme.2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut LIBRANuk ka informacion. Qasje proaktive ndaj çështjes së ndryshimeve klimatike.2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm LIBRANuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiLIBRANuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbrojtja e mjedisit AKDZbatim rigoroz i ligjeve dhe plotësimin e kuadrit ligjor për të ruajtur dhe parandaluar dëmtimin e faktorëve natyrorë të mjedisit, ujrat, pyjet, parqet, qytetet nga tymesat dhe helmet. Masa të gjithanshme në përcaktimin e rregullave të rrepta për ruajtjen e pyjeve dhe për një gjelbërim sa më të madh për vendbanimet, kopshtet parqet në të gjithë vendin. Ujrat të konsiderohen si një pasuri me rendësi të veçantë në shfrytëzimin e plotë të tyre, për të siguruar përfitime sa më të mëdha ekonomike dhe përmirësimin e mjedisit. Rritjen e kërkimeve shkencore dhe futjen e teknologjive të përparuara që t’i shërbejë mbrojtjes së jetës së njërëzve nga ndotja e mjedisit.Nuk ka informacion. 2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmaveAKDMbrojtje e burimeve natyrore.Nuk ka informacion. 2017-2021
Menaxhimi i ujitAKDNuk ka informacion. Mbrojtje e burimeve natyrore.2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaAKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Toka dhe hapësirat e gjelbërta AKDNuk ka informacion. Administrimi i hapësirave të gjelbra.2017-2021
Mbrojtja e mjedisit AKDNuk ka informacion. Mbrojtja e burimeve natyrore.2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese AKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit AKDNuk ka informacion. Monorim i cilësisë së ajrit.2017-2021
EnergjiaAKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut AKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm AKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiAKDNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2017-2021
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePGJ Problemi ambiental i transportit duhet të zbutet nëpërmjet investimit në transportin e pastër publik, planifikimin sensibël të linjave dhe tatimin e të gjithë karburanteve në të gjithë sektorët. Qytetet pa makina, tatimi i karburanteve dhe zbatimin e taksave për mjetet e transportit që ndotin ambientin. Politikë transportesh që sheh qartë nga e ardhmja. Përparësitë e kësaj politike janë: Në projektet e së ardhmes duhen të shikohen si investime të preferueshme ato të hekurudhave; përdorimit të rrjeteve të metrosë dhe tramvajit modern, solar bus dhe trolebus, si dhe makinave që ndotin më pak ambientin për lëvizjen e njerëzve në qytete. Afrimi i vendit të punës me banesën dhe ndërtimi i infrastrukturës funksionale brenda një komuniteti e cila do të reduktonte nevojat për zhvendosje. Biçikleta duhet konsideruar si nje mjet shumë efikas i transportit publik. Për këtë duhet krijuar infrastruktura e vejoshme duke i paisur rrugë e qyteteve me nje korsi të veçantë dhe të sigurtë për të.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2017-2021
Biodiversiteti dhe gjuetiaPGJ Pasuria dhe shumëllojshmëria ekologjike duhet ruajtur. Kjo është një çështje jo vetëm për të ardhmen tonë, por dhe një përgjegjësi morale. Në Shqipëri duhet të zgjerohet dhe ashpërsohet mbrojtja e tokës së ujitur, pyjet, plazhet dhe shumë nga biotopet tjera.Varfërimi i mjedisit natyror dhe kërcënimi i llojeve duhet të ndalohet. Ne duhet te kujdesemi për florën dhe faunën e vendit tonë e cila paraqet një larmi të lartë biologjike. Kafshët keqëtrajtohen në shumë mënyra. Mund të flitet për kafshë të përvuajtura që përdoren për studime shkencore. Kafshë që vuajnë nga transportimet e gjata, apo të cila detyrohen të rrinë në kafaze të ngushta dhe që iu mungon çdo mundësi që të jetojnë jetën e tyre të natyrshme për të cilën kanë të drejtë. Kafshët jo vetëm duhen mbrojtur me ligj, por ligji për Mbrojtjen e Kafshëve duhet të respektohet. Ne duam të ndalojmë manipulimin gjenetik dhe përdorimin e hormoneve për rritje në industrinë e mishit, si dhe importin e kafshëve dhe produkteve që janë trajtuar me këto metoda. 
Burimi:
Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbrojtja e mjedisit PGJ Prodhimi industrial, sjelljet e qytetarëve, përdorimi i automjeteve, shkarkimi i ujërave, përdorimi i prodhimeve të caktuara dhe shumë situata të tjera përcaktojnë efekte të rënda herë-herë të pakthyeshme mbi ambientin dhe më pas mbi shëndetin. Për këtë arsye është e nevojshme të kujdesemi për mjedisin duke shmangur nivelet e larta të ndotjes si dhe shkatërimin e burimeve natyrore.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2017-2021
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PGJ Zhvillimi i industrisë së gjelbër merrë një rëndësi të vecantë në kushtet e një krize të ekonomisë globale. Në vendin tonë është bërë pak në këtë drejtim. Të gjelbërit janë për zhvillimin e këtij sektori si një nga prioritet i politikave qeverisëse. Zhvillimi i kësaj industrie do të sjell dhe zhvillimin e sektorëve të tjerë të vendit. Zhvillimi i industrisë së riciklimit, i përpunimeve të produkteve ekologjike si dhe teknologjive të gjelbëra do të sillnin jo vetem një zhvillim dhe rritje ekonomike të qendrueshme, por dhe uljen në mënyre të dukshme të papunësisë. Zhvillimi startegjik i një ekonomie dhe industrie të gjelbër do të ishin një garanci për të ardhmen pasi do të sillnin një zhvillim të qëndueshëm në të gjitha sektoret. Partia e Gjelbër mbështet fort politikat e punësimit të gjelbër. Pasi punësimi i gjelbër jo vetëm do të reduktonte papunësinë, por do të krijojne vende pune të qëndrueshme. Zhvillimi i sektorit të Gjelbër do të krijojne mijëra vende të reja pune. Vetë zhvillimi i energjisë së rinovueshme, bujqësisë biologjike, eko-turizmit, industries së riciklimit, industrive dhe teknollogjive të tjera të gjelbëra; do te ishin një garanci për krijimin e green jobs.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2017-2021
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PGJ Të gjithë duhen garantuar për artikuj ushqimorë të cilësisë së lartë, të pastëra nga substanca helmuese. Të gjithë artikujt ushqimorë të pajisen me deklarim të qarta rreth përmbajtjes së tyre në gjuhën shqipe, ku çdo pjesë përbërëse të deklarohet.
Ne jemi kundërshtarë të rrezatimit të ushqimit dhe preferojmë kujdesshmëri në përdorimin e teknikës së manipulimit gjenetik. OMGJ-të duhet të mbahen larg tregjeve tona. Ne dëshirojmë të kemi ushqim të cilësisë se lartë dhe biologjik.
Burimi: Link
Nuk ka informacion.  2017-2021
EnergjiaPGJ Në mënyrë specifike përsa i përket energjisë nukleare, është që në Shqipëri as duhet të mendohet të prodhohet energji nukleare, për rezikshmërinë që mbart për të sotmen dhe të ardhmen. Për ne Të Gjelbrit, e ardhja i përket energjive të rinovueshme. Të Gjelbërit janë për një politike moderne, duke zhvilluar me prioritet energjitë e rinovueshme, si dhe në të njëjtën kohë ushtrimin e kontrollit për ekonomizimin e energjisë. Të Gjelbërit janë për: Ngrohjen me dru, duke përdorur me çmimin më të vogël një resurs lokal të rinovueshëm. Për ndërtimin e banesave që mundësojnë projekte të ekspozuara ndaj dritës dhe një pjesë e mirë e ngrohjes se tyre dhe e ujit duhet të sigurohen direkt nga dielli (arkitekturë bioklimatike). Për elektricitet me origjinë nga era i cili është shumë konkurrues nga ana ekonomike dhe shumë vende kanë nxjerrë programe të mëdha pajimesh (Elektriciteti me origjinë diellore (fotovoltaike) është gjithashtu me kostot tashmë konkurruese.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2017-2021
Turizëm dhe agro-turizëm PGJ Zhvillimi i Turizmit në pëgjithësi dhe veçanërisht i Eko-Turizmit shikohet si një prioritet i Partisës Gjelbër për vetë kushtet e favorshme që ka vendi ynë. Për zhvillimin e këtij sektori duhet një strategji afategjatë dhe e qëndrueshme. Zhvillimi i këtij sektori do të sillte të ardhura të konsiderueshme në ekonominë e vendit por dhe zhvillimin e një sërë sektoresh të tjerë si, bujqesia biologjike,industria e gjelbër,transporti ekologjik,energjite e gjelbëra, etj. Nga ana tjeter do të krijonte dhe një sërë vende pune të reja.
Burimi: Link  
Nuk ka informacion. 2017-2021
BujqësiPGJ Ne synojmë një bujqësi të qëndrueshme. Do të nxisim dhe inkurajojmë që sektori i bujqësisë të përdorë sa më pak impute bujqësore, si pesticidet dhe plehrat kimike apo të përdorimit të hormoneve dhe inxhinerisë gjenetike. Çmimi i produkteve duhet të reflektojë koston ambientale dhe shoqërore të prodhimit ushqimor, sepse fermerët duhet të kujden për natyrën. Ne do të mbështësim fermerëve që dëshirojnë të kalojnë në bujqësi ekologjike ,si në aspektin e prodhimit ashtu dhe tregtimit të prodhimeve ekologjike. Ne duam të vazhdojmë punën për të rritur përkrahjen dhe mështëtjen e bujqësisë ekologjike. Zhvillimi i bujqësise biologjike duhet të jetë një nga prioritet, pasi jo veteëm janë kushtët e përshtatshmë për zhvillimin e saj, por ajo do të stimuloj dhe rrisë dhe sektorin e turizmit ekologjik në vend.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2017-2021
Mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zezaPDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Ajri dhe menaxhimi i zhurmavePDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Menaxhimi i ujitPDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Biodiversiteti dhe gjuetiaPDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Toka dhe hapësirat e gjelbërta PDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Mbrojtja e mjedisit PDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Ekonomia e gjelbër qarkulluese PDIUEkonomia e Gjelbër ka si qëllim rritjen e prodhimit të brendshëm bruto me të ardhurat nga ekonomia pa dëmtuar ambientin dhe natyrën. Përmes saj synohet jo vetëm përfitim monetar, por edhe mirëqënie dhe barazi sociale. Mirëqënia në pikëpamjen abientale përkthehet në uljen e dioksidit të karbonit nga fabrikat prodhuese, duke i dhënë prioritet pasurisë kombëtare (psh: turizmi natyror, turizmi
gastronomik). Përdorimi i energjisë alternative (energji diellore dhe energjia e erës) janë rëndësishme si ekonomikisht, por edhe për mbrojtjen e natyrës. Në natyrë gjenden të gjitha mundësitë për prodhimin e energjisë dhe objektivat makroekonomike të së ardhmes synojnë të punësojnë një pjesë të madhe të popullatës në këtë sektor. Është imperative, që për zhvillimin e Shqipërisë, të përdorim në mënyrë efikase burimet e saj natyrore. Ne synojmë: Incentivim pë bizneset që e reja “green” që do të hapen; Nxitjen e investimeve në sektorët e ekonomisë së gjelbër dhe inovacionit në bujqësi me një fokus të veçantë në barazinë gjinore; Programe dhe panaire për të rritur ndërgjegjësimin në këtë lëmë; Menaxhimin e mbetjeve; Çeljen e vendeve të reja të punës në këtë sektor.
Burimi: Link
Nuk ka informacion. 2021-2025
Kimikatet dhe shëndeti, mbrojtja e konsumatorit PDIUKrijimin e një Fondi të Sigurimit Shëndetësor Kombëtar.
Burimi: Link 
Nuk ka informacion. 2021-2025
EnergjiaPDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Ndryshimet klimatike dhe vlerësimi i riskut PDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
Turizëm dhe agro-turizëm PDIUNuk ka informacion. Nuk ka informacion. 2021-2025
BujqësiPDIUNuk ka informacion. Program konkret për ekonominë të bazuar në taksa të ulta, nxitjen e punësimit, subvencione për fermerin dhe garantimin e tregut për prodhimet vendase.
Burimi: Link
2021-2025

Shënim: Ky regjistër është krijuar për tetë (8) parti që kanë deputet në Parlamentin Shqiptar, Legjislatura 2021-2025, duke paraqitur programet dhe premtimet e tyre elektorale, si dhe është pasuruar me premtime e programe nga aktivitete të mëparshme të kësaj natyre nga Milieukontakt Shqipëri.

Programet dhe premtimet elektorale janë mbledhur pas mbylljes së fushatës elektorale dhe, si të tillë janë të përgjithshëm dhe në disa prej tyre të pamatshëm, ndaj për të krahasuar ato me premtimet e Qeverisë Shqiptare në proceset ndërkombëtare, jeni të lutur t’i referoheni treguesve përkatës të Objektivave të  Zhvillimit të Qëndrueshëm, sipas sektorëve duke klikuar KËTU

 Informacioni mbi programet dhe premtimet e partive politike, i paraqitur në këtë regjistër është marrë nga faqet zyrtare, takimet elektorale të drejtuesve dhe kandidatëve për deputet për çdo forcë politike, media e shkruar dhe ajo sociale. Çdo informacion i paraqitur në regjistër tregon edhe burimin e tij.

Regjistri është rifreskuar në datën 02.12.2021

Regjistri u mbështet nga WFD Shqipëri në kuadër të nismës “OSHC-të e mjedisit ne Vendim-Marrje”.

Politikat mjedisore që ndërmarrin qeveritë janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe mbrojtjen e mjedisit, për gjeneratat e sotme dhe të ardhshme. Politikat bazohen në masa parandaluese, në parimin “ndotësi paguan”, duke luftuar dëmtimin e mjedisit në burim, me përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e tij. Ka mjaft fusha dhe sektorë të lidhur drejtpërdrejtë ose jo me mjedisin si: cilësia e ujit dhe ajrit, menaxhimi i mbetjeve, mbrojtja e natyrës dhe biodiversiteti, kimikatet dhe ndotja industriale, ndryshimet klimatike, energjia, turizmi dhe bujqësia. Të gjitha këto fusha, së bashku duhet të ndikojnë tek politika për vendime e masa sa më miqësore me mjedisin dhe, VOTA është momenti i duhur. Informimi dhe ndërgjegjësimi mbi programet mjedisore dhe objektivave të partive politike, premtimeve për katër vitet e ardhshëm, të kryera nga kryetarët e secilës forcë politike, apo nga kandidatët, legjislatura 2021-2025 eshtë qëllimi i këtij regjistri. Këtu, të gjithë aktorët e interesuar mund të gjejnë premtime për fusha të rëndësishme të mjedisit, kohën dhe vendin që janë bërë këto premtime, si edhe një vlerësim të vazhduar për realizimin e tyre, duke shpresuar që mjedisi të marrë vëmendjen dhe investimet e nevojshme.