Material ndihmes shkollor

Uji i ngrohtë bymehet dhe ngrihet në ujë të ftohtë si retë. Ai bashkohet me ujin e ftohtë shumë ngadalë. Dy lëngjet do të përzihen lehtësisht vetëm kur kanë temperaturë të njëjtë.
Kjo ndodh për shkak se uji i ngrohtë ka një dendësi më të vogël se uji i ftohtë. Praktikishtështë më i “lehtë” se uji i ftohtë.

Uji dhe mjedisi

Uji ne perditshmeri

Uji ne univers

Flete pune

Uji ne trupin e njerit

Uji nentokesor

Become a Milieukontakt Member!

Milieukontakt Albania ka më shumë se 20 vite eksperiencë me organizatat e shoqërisë civile në fushën e mjedisit, natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm si dhe me autoritetet vendore që mbulojnë këto çështje.