Parandalojmë së bashku ndotjen detare

Projekti: Mbështetje GIZ dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e aktiviteteve pilot, nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe ndryshimit të sjelljes së qytetarëve, bizneseve, shkollave...

read more

Solar photovoltaic technology training

Milieukontakt Albania and WECF Germany Solar photovoltaic technology Do-it-yourself solar workshops Capacitate participants with actual know-how on how to use DIY method and build their own PV panels.

read more

Lëviz për Krujën

Një aktivitet ndërgjegjësues është realizuar në qytetin e Krujës nga organziata “Milieukontakt Shqipëri“. Aksioni i pastrimit pranë zonës së kalasë u realizua me pjesëmarrjen e 40 nxënësve të Shkollës 9-vjeçare Nr. 1, mësueseve të kësaj...

read more