video ne laptop

Milieukontakt Albania

Ne ofrojmë trajnime, këshillime, mbështetje për organizatat që punojnë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe ofrojmë zgjidhjen e problemeve mjedisore.

Image is not available
Play
CEL - YOUTUBE

Aktivitetet tona mund ti ndiqni në Facebook dhe Youtube.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slide 3

Milieukontakt Albania

ka më shumë se 20 vite eksperiencë me organizatat e shoqërisë civile në fushën e mjedisit, natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm si dhe me autoritetet vendore që mbulojnë këto çështje.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
milieukontakt video-to-gif
previous arrow
next arrow
Pionerët – Komunitetet e Energjisë

Pionerët – Komunitetet e Energjisë

Në vitin 2018, Paketa e Energjisë së Pastër të Komisionit Evropian njohu të drejtën e komuniteteve lokale dhe qytetarëve për të luajtur një rol aktiv në sektorin e energjisë duke i përcaktuar si “Komunitete të Energjisë”. Po Shqipëria ku është në këtë drejtim? Studimi...

read more

Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjel

Alternativa mjedisore për HEC-et e vegjël në Shqipëri është një studim alternativ i sjell nga shoqëria civile mjedisore në Shqipëri, që hulumton procesin e zhvillimit të shpejtë të sektorit të energjisë hidrike në të gjithë vendin, kundrejt ndikimit të vërejtur në...

Fushata e monitorimit në institucionet arsimore në Tiranë

52 institucionet arsimore të përzgjedhura brenda unazës së Tiranës janë monitoruar në lidhje me normën e PM2.5, PM10, CO2. Faktorët që kontribuojnë në ndotjen e ajrit janë të shumtë si p.sh mjetet motorike, sektori i ndërtimit, etj. Gazrat që çlirohen nga automjetet,...

Strategjia e Menaxhimit të Riskut Bashkia Përmet

Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut dhe është ndërtuar si pjesë e pandarë me Strategjinë e Zhvllimit Vendor për Bashkinë Përmet duke menaxhuar risqet në vendimmarrje, vendosjen dhe arritjen e objektivave dhe përmirësimin e performancës...

Rregullore Bashkia Roskovec

Kjo rregullore ka për objekt krijimin e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe efiçencë të veprimtarisë së administratës së Bashkisë Roskovec, si dhe përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e stafit të saj dhe, mënyrën e bashkëveprimit të organeve të...
Broshura
Materiale të ndryshme ndërgjegjësuese dhe informuese për çështje e grupe të ndryshme interesi.
Buletine
Buletine informative të prodhuara përgjatë zbatimit të projekteve
Botime
Një numër i madh botimesh, studimesh e manualesh realizuar nga Milieukontakt, që do i shërbejnë ekpsertëve që veprojnë në këto fusha, si dhe të apasionuarve pas mjedisit.
Letër pozicionimi
Së bashku me shoqatat dhe si zë i tyre janë pregatitur letra pozicionimi për cështje madhore të mjedisit dhe natyrës në Shqipëri.

 Galeri

Baner
Stanet e Shëngjergjit si Destinacione Ekoturistike
PlayPlay

Stanet e Shëngjergjit si Destinacione Ekoturistike

Valbona Mazreku, Përmeti perla mbi Vjosë
PlayPlay

Reportazh Valbona Mazreku - "Përmeti perla mbi Vjosë"

ARION SAUKU: Lëviz për Krujën!
PlayPlay

Arion Sauku - Leviz për Krujën!

KUR PERIFERIA ZAPTOHET NGA INERTET
PlayPlay
Reportazh - "Kur periferia zaptohet nga inertet"
Bukuritë natyrore që po shkatërrohen nga HEC-et
PlayPlay

"Bukuritë natyrore që po shkatërrohen nga HEC-et"

Spot ndergjegjesues per tarifen e pastrimit "Bashkia Shijak"
PlayPlay

Spot ndërgjegjësues për tarifën e pastrimit "Bashkia Shijak"

Menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Shijak - Kryetari i Bashkisë Z. Ardian Kokomani
PlayPlay

Menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Shijak - Kryetari i Bashkisë Z. Ardian Kokomani

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Baner
Stanet e Shëngjergjit si Destinacione Ekoturistike
Valbona Mazreku, Përmeti perla mbi Vjosë
ARION SAUKU: Lëviz për Krujën!
KUR PERIFERIA ZAPTOHET NGA INERTET
Bukuritë natyrore që po shkatërrohen nga HEC-et
Spot ndergjegjesues per tarifen e pastrimit "Bashkia Shijak"
Menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Shijak - Kryetari i Bashkisë Z. Ardian Kokomani
previous arrow
next arrow
Shadow

Përfshihu, kontribuo, reago!

Bashkohu me grupin tonë të vullnetareve duke plotesuar aplikimin