Axhenda e Gjelbër dhe prespektiva shqiptare

Axhenda e Gjelbër dhe prespektiva shqiptare

Strategjia jonë mund të përcaktohet në tre koncepte: ndërtimi i kapaciteteve, përfshirja e qytetarëve dhe zgjidhja e problemeve mjedisore. Ne ofrojmë trajnim, stërvitje, mbështetje dhe këshillim për organizatën që punon për qëndrueshmëri. Ne stimulojmë dhe mbështesim...