Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Rezultatet konkrete janë tregues real, të cilët ndihmojnë shoqërinë civile për të lobuar dhe shtuar punën në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, si dhe shërbejnë gjithashtu si nxitës për qeverinë qendrore dhe atë vendore, në mbështetje të politikave e vendimeve për...