Fushata për diferencimin dhe reduktimin e plastikës në Lezhë

Fushata për diferencimin dhe reduktimin e plastikës në Lezhë

Ka filluar në datën 10 dhe 11 nëntor fushata e projektit pilot për mbledhjen e diferencuar të plastikës, e cila synon të ndihmojë në reduktimin e mbetjeve të plastikës në sipërfaqet ujore të qytetit të Lezhës. Fushata informuese dhe njëkohësisht ndërgjegjësuese për...