Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Rezultatet konkrete janë tregues real, të cilët ndihmojnë shoqërinë civile për të lobuar dhe shtuar punën në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, si dhe shërbejnë gjithashtu si nxitës për qeverinë qendrore dhe atë vendore, në mbështetje të politikave e vendimeve për...
Ngrohja me soba druri, a është e dëmshme?

Ngrohja me soba druri, a është e dëmshme?

Prej vitesh jemi dhe vazhdojmë të ngrohemi me soba druri. Kryesisht zonat jug-lindore dhe ato veriore të vendit vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën e sobës së drurit, ku zjarri fillon të ndizet në muajin nëntor dhe fiket në muajin mars-prill. Teknologjia e një sobe...