“Haraçin” e politikbërjes e paguajnë konsumatorët?!

“Haraçin” e politikbërjes e paguajnë konsumatorët?!

A është i pijshëm uji në Tiranë? Të huajve i ndalohet, ndërsa nëse je shqipitarë të rekomandohet. Pak njerëz në Tiranë pijnë ujë direkt nga rubineti, pasi  shumica e tyre i besojnë ujit në shishe, biznes shumë fitimprurës; dhe kjo një çështje më vete diskutimi për...