Zhvillimi i Turizmit të Qëndrueshëm në Bashkinë Përmet

Zhvillimi i Turizmit të Qëndrueshëm në Bashkinë Përmet

Shoqata “Vjosa Eksplorer” në bashkëpunim me Shoqatën “Milieukontakt” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim...