“Haraçin” e politikbërjes e paguajnë konsumatorët?!

“Haraçin” e politikbërjes e paguajnë konsumatorët?!

A është i pijshëm uji në Tiranë? Të huajve i ndalohet, ndërsa nëse je shqipitarë të rekomandohet. Pak njerëz në Tiranë pijnë ujë direkt nga rubineti, pasi  shumica e tyre i besojnë ujit në shishe, biznes shumë fitimprurës; dhe kjo një çështje më vete diskutimi për...

Saranda jo siç e duam ne!

“Lëviz për mjedisin” aksion pastrimi në Sarandë Në fshatin Gjashtë të bashkisë Sarandë, Milieukontakt në bashkëpunim me Agjencia Joniane të Mjedisit, Medias dhe Informacionit (AJMMI) dhe nxënës të shkollës “Shefqet Sulejmani”, në datë 9 nëntor organizuan...