Milieukontakt Shqipëri

 

FTESE PER OFERTE

Organizata Milieukontakt Shqipëri do të zhvillojë procedurën e prokurimit me konkurim për

“Blerje automjeti” si ne vijim:

Marka/Modeli: Mercedes Benc

Targa: Shqiptarë (të jetë me dokumenta të regullta Shqipëtare)

Viti: 2007-2008

Kambio:  Automatike

Motorri: 200 – 270 cdi

Karburanti: Naftë

Tipi: Portobagazh

Kilometra: deri në 270000 km

Data e fundit e dorëzimit të ofertës do të jetë data 3/6/2020

Jeni të ftuar të merrni pjesë në këtë prokurim për blerje automjeti me specifikimiet si më poshtë:

1 Certifikatë e QKR/ Nipt për subjekte tregtare dhe kartë identiteti për individë

2 Fotokopje të dukumentave  të automjetit (Leje qarkullimi, siguracioni, kolaudimi)

3 Foto të automjetit brenda dhe jashtë

4 Fatura shërbimesh të kryera gjatë viteve (opsionale)

5 Specifikimet e automjetit

 

Jemi në pritje të aplikimeve tuaja

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

Spread the love