Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Vjosa Explorer në partneritet me Milieukontakt Shqipëri ka nisur zbatimin e projektit “Të rinjtë në Shëngjergj si guida natyrore”. Projekti zbatohet në kuadër të nismës WWB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordinuar...
Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Arritjet kryesore të projektit Ndihma pwr administratën lokale për të zbatuar planin e veprimit që ata kanë për të promovuar qendrën si një MAP e parë dhe për të ndërtuar përvojat më të mira që mund të përsëriten për pjesë të tjera të Shqipërisë.Intensifikimi dhe...
Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse. Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 3...