Shkolla ime riciklon

Shkolla ime riciklon

  “Shkolla ime riciklon”, është një projekt i nënkontraktuar nga Bashkia Tiranë, me një fond të Bashkimit European. Projekti është pjesë e projektit “Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme – Yerevan, Varshavë,...
Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

  Projekti synon krijimin e një rrjeti kombëtar OJF-ve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe advokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit. Ndotja e ajrit në vëndin tonë...