TË RINJTË PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME

TË RINJTË PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME

  Organizatat zbatuese: Mlieukontakt Shqipëri dhe Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) Bashkitë ku do të zhvillohet projekti: Bashkia Lushnje dhe Bashkia Fushë Kosovë. Periudha: Janar – Tetor 2024 Objektivi i projektit: Nxitja e një ndryshimi...
WatSanPlan – II

WatSanPlan – II

Projekti do të zbatohet në Shqipëri, Rumani, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë dhe mbështetet nga Ministria Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU) Gjermani. Planifikimi i ujit dhe kanalizimeve është një proces i...
Iniciativa “Përdor më Pak Plastikë”

Iniciativa “Përdor më Pak Plastikë”

Objektivi i projektit është të motivojë mbi 700 biznese të sektorit Horeca, hotele ristorante, kafe dhe dyqane te vogla të ulin përdorimin e plastikës njëpërdorimshe gjetja e zgjidhjeve alternative më të qëndrueshme dhe evidentimi I benefiteve që kjo iniciativë do të...