Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Vjosa Explorer në partneritet me Milieukontakt Shqipëri ka nisur zbatimin e projektit “Të rinjtë në Shëngjergj si guida natyrore”. Projekti zbatohet në kuadër të nismës WWB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordinuar...
Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse. Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 3...