A jeni e/i interesuar për të ndihmuar komunitetin tuaj për të kursyer energjinë?

Milieukontakt po kërkon vullnetar nga Qyteti i Vlorës për të vizituar familje në nevojë dhe për t’i ofruar informacion dhe këshilla mbi:

 • Udhëzime për të kuptuar faturat e energjisë elektrike dhe ujit.
 • analizë të energjisë dhe ujit të konsumuar dhe mënyrat për kursim.
 • Njohje me elementët strukturor të banesës tuaj (p.sh. izolimi i dobët, sistemi i vjetër i ngrohjes, etj);
 • Këshilla për mirëmbajtjen e pajisjeve,
 • Këshilla mbi sjellje për kursimin e energjisë,
 • Këshilla për efektet shëndetësore.

 

Jemi të hapur për të reja/rinj, me dëshirë për të punuar dhe mësuar si të ndihmojnë komunitetin. Aplikoni duke dërguar një shprehje interesi në adresën office@milieukontakt.org brenda datës 10 Nentor 2020. Për informacion të mëtejshëm mund të lexoni në faqen e projektit www.empowermed.eu / www.milieukontakt.org apo të kontaktoni me nr e tel: 04 2256528

Personat që do të përzgjidhen do të trajnohen në fushat si me poshtë:

 • Varfëria energjitike
 • Komunikimi
 • Vizitat në shtëpi
 • Auditimi i energjisë dhe ujit
 • Mirëmbajtja e pajisjeve dhe disa sjellje për kursimin e energjisë.

EmpowerMed – Fuqizimi i grave për të ndërmarrë veprime kundra varfërisë energjitike në Mesdhe është një projekt i konsorciumit prej 9 partnerësh dhe Milieukontakt Shqipëri po e zbaton atë në bashkinë Vlorë në periudhën nga 1 Shtator 2019 deri më 31 Gusht 2023. EmpowerMed synon të kontribuoj në zbutjen e varfërisë energjitike dhe përmirësimin e shëndetit të njerëzve të prekur nga varfëria energjitike në zonat bregdetare me një fokus të veçantë gratë, përmes masave praktike, të përshtatura për të fuqizuar familjet e prekura nga varfëria e energjisë dhe përzgjedhjes së burimeve të duhura të energjisë.

 

 

Spread the love