Projekti i zbatuar nga Milieukontakt po kontribon në zhvillimin e mundësitë socio-ekonomike dhe kulturore lokale si një mjet për rigjallërimin e komuniteteve dhe zhvillimin ekonomik lokal. Aktivitetet e realizuara promovojnë kulturën, traditat dhe vlerat natyrore të Mirditës. Kjo video u realizua përmes programit EU4Culture, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UNOPS në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës.

Përmbajtja e kësaj video është përgjegjësi e vetme e Milieukontakt Shqipëri dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe/ose UNOPS-it.

Spread the love