PUBLIKIME

TE REJA

VIDEO

EmpowerMed testimonial video HH visit Vlora

https://www.youtube.com/watch?v=QDyPAtpFAEs&t=1s&ab_channel=MilieukontaktAlbania EmpowerMed synon të kontribuoj në zbutjen e varfërisë energjitike dhe përmirësimin e shëndetit të njerëzve të prekur nga varfëria energjitike në zonat bregdetare me një fokus të...

Monitorimi i ndotjes akustike ne zonat bregdetare

https://www.youtube.com/watch?v=1pta5AHjxaM&ab_channel=MilieukontaktAlbania Projekti "Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare" Vlorë - Himarë mbështetet nga Leviz Albania projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhivillim dhe Bashkëpunim SDC. #Informim...

Piknik me energji diellore

https://www.youtube.com/watch?v=1a1Ne6DSWtY&ab_channel=MilieukontaktAlbania Video është realizuar në kuadër të Projektit EUCENA – Akademia Europiane e Energjisë për Qytetarët, mbështetur nga nisma EUKI dhe zbatuar nga Ministria Federale e Mjedisit në Gjermani....

Ndryshimet klimatike

https://www.youtube.com/watch?v=931kne6oLRg&t=28s&ab_channel=MilieukontaktAlbania Video është realizuar në kuadër të Projektit EUCENA – Akademia Europiane e Energjisë për Qytetarët, mbështetur nga nisma EUKI dhe zbatuar nga Ministria Federale e Mjedisit në...

Smart Home

https://www.youtube.com/watch?v=ElIri8wibtk&t=2s&ab_channel=MilieukontaktAlbania Video është realizuar në kuadër të Projektit EUCENA – Akademia Europiane e Energjisë për Qytetarët, mbështetur nga nisma EUKI dhe zbatuar nga Ministria Federale e Mjedisit në...

Qendra e komunikimit Lezhe

https://www.youtube.com/watch?v=Ba2SECuHGYs&t=9s&ab_channel=MilieukontaktAlbania

Parandalojmë së bashku ndotjen detare

https://www.youtube.com/watch?v=vDYGorsHK68&t=13s&ab_channel=MilieukontaktAlbania Projekti: Mbështetje GIZ dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e aktiviteteve pilot, nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe ndryshimit të sjelljes së qytetarëve, bizneseve, shkollave...

Solar photovoltaic technology training

https://www.youtube.com/watch?v=v3NvzM4f7Js&t=1s Milieukontakt Albania and WECF Germany Solar photovoltaic technology Do-it-yourself solar workshops Capacitate participants with actual know-how on how to use DIY method and build their own PV panels.

Stanet e Shëngjergjit si Destinacione Ekoturistike

https://www.youtube.com/watch?v=JgosaYs3Vtg     Projekti “Stanet e Shëngjergjit si destinacione ekoturistike”, i financuar nga GEF/SGP (Global Environment Facility) ka sjellë përmirësim të infrastrukturës dhe kushteve higjeno-sanitare të staneve të vjetër...

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona. (Intervista)

https://www.youtube.com/watch?v=emptqTAvjEc Projektit Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona synon të krijojë një platformë alternative dhe gjithë-përfshirëse për monitorimin e cilësisë së ajrit, ndotjes nga zhurmat dhe vlerësimin e shërbimit që ofron ekosistemi i...