Iniciativa “Përdor më Pak Plastikë”

Objektivi i projektit është të motivojë mbi 700 biznese të sektorit Horeca, hotele ristorante, kafe dhe dyqane te vogla të ulin përdorimin e plastikës njëpërdorimshe gjetja e zgjidhjeve alternative më të qëndrueshme dhe evidentimi I benefiteve që kjo iniciativë do të sjelli tëk bizneset që do të ndërmarrin këto masa.

Projekti mbështetet nga GIZ Shqipëri

Periudha e zbatimit Tetor 2023 – Tetor 2024.

Skills

Posted on

23/11/2023