WatSanPlan – II

Projekti do të zbatohet në Shqipëri, Rumani, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë dhe mbështetet nga Ministria Federale për Mjedisin, Ruajtjen e Natyrës dhe Sigurinë Bërthamore (BMU) Gjermani. Planifikimi i ujit dhe kanalizimeve është një proces i vazhdueshëm që kërkon koordinim midis aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë agjencitë qeveritare, autoritetet lokale, komunitetet dhe partnerët e zhvillimit. Ai synon të sigurojë akses të qëndrueshëm dhe të barabartë në ujë të pastër dhe shërbime të përshtatshme sanitare për të përmirësuar shëndetin publik, për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe për të mbrojtur mjedisin. Përveç temave të mëparshme, projekti i ri do të trajtojë mikroplastikën dhe studimin e zgjeruar mbi koston dhe përfitimet e politikave të varfërisë menstruale në vendet partnere.

Periudha e zbatimit Mars 2023 – Shkurt 2025

Skills

Posted on

23/11/2023