Shanse të përfshirjes social-ekonomike të grave

Shanse të reja të përfshirjes social-ekonomike të grave dhe të rinjve të papunë në zonat rurale (RISE-OP)

Arritjet kryesore të projektit
– Rritja e aftësive dhe njohurive të grave rurale dhe të rinjve të papunë përmes kurseve profesionale
– Krijimi i sipërmarrjeve të reja të grave rurale dhe të rinjve të papunë në artizanate dhe shërbime turistike
– Rritje të marketimit territorial përmes përdorimit të medias sociale
– Promovimi në nivel vendor e kombëtar i mësimeve dhe praktikave më të mira nga 100 gra rurale dhe të rinj të papunë

Objektivat e projektit:
• Rritja e kompetencave të grave rurale dhe të rinjve të papunë në rrethin e Përmetit në artizanate dhe shërbime turistike.
• Përmirësimi i kushteve ekonomike të grave rurale dhe të rinjve të papunë nëpërmjet sipërmarrjeve të reja.

Periudha: Korrik 2013 – Qershor 2015

 

 

Skills

Posted on

08/02/2019