Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

“Vepro dhe ti: së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër!” Arritjet kryesore të projektit – 10 orë mësimi edukimi mjedisor në shkolla; si dhe realizimin dhe shpërndarjen e 100 broshurave për menaxhimin e mbetjeve – Mbjelljen e rreth 35 pemëve –...
Edukimi per të gjithë

Edukimi per të gjithë

Arritjet kryesore të projektit Një shkollë me standarde dhe mjedise mësimore kontemporane. Përmirësim i infrastrukturës sportive, ndriçim eficent ne shkollë, kushte laboratorike të reja për zhvillimin normal të orëve eksperimentale. Nxënës aktiv, krijues dhe më të...