Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

“Vepro dhe ti: së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër!”

Arritjet kryesore të projektit
– 10 orë mësimi edukimi mjedisor në shkolla; si dhe realizimin dhe shpërndarjen e 100 broshurave për menaxhimin e mbetjeve
– Mbjelljen e rreth 35 pemëve
– Pajisjen e 4 shkollave me kosha për diferencimin e mbetjeve, ku 21 kosha do shpërndahen sipas nevojave të shkollës
– Dy (2) video me tematikë mbi mbetjet;
– Realizimin e 2 aktiviteteve të pastrimit

Objektivat e projektit
– Sensibilizimi i komunitetit, angazhimi i të rinjëve në përmirësimin e procesit të menaxhimit të mbetjeve urbane dhe shtimin e hapësirave të gjelbëra.

Periudha: Qershor 2018 – Janar 2019

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019