Shkollë me efiçencë energjie

Arritjet kryesore të projektit

– Një raport auditimi për energjinë e harxhuar në shkollë

– Vendosja e llambave led

– Çertifikatë për efiçencën e enregjisë

– Trajnimi i 150 nxënësve për kursimin dhe përdorimin efiçent të energjisë

Objektivat e projektit
– Sensibilizimi dhe trajnimi i nxënësve mbi efiçencëne energjisë
– Auditimi i energjisë në shkollat 9-vjeçare “Androkli Kostallari” dhe “4 Dëshmorët”

Periudha: 2013-2014

 

 

Skills

Posted on

11/02/2019