Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi politikat mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane Arritjet kryesore të projektit – Identifikim dhe adresim të zonave me keq menaxhim të mbetjeve urbane; – Informim të publikut...
Rregullore e Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Qendër

Rregullore e Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Qendër

Arritjet kryesore të projektit – Përgatitja e një procesi gjithëpërfshirës për menaxhimin e mbeturinave në Komunën Qendër; – Rregullore e Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Qendër; – Një plan monitorues për menaxhimin e mbeturinave. Objektivat e...