Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi politikat mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane Arritjet kryesore të projektit – Identifikim dhe adresim të zonave me keq menaxhim të mbetjeve urbane; – Informim të publikut...