Plani Operacional për Bashkitë Patos dhe Roskovec

Arritjet kryesore të projektit

  • Rritja e kapacitetit të stafit në procesin e transparencës dhe llogaridhënies. Së paku në çdo drejtori u kuptoa rëndësia e transparencës ndaj qytetarëve dhe si të raportohet më mirë çdo produkt në faqen e internetit të bashkisë, si dhe të përdorin mekanizmat e dhëna nga ligji (Takimet publike, E Drejta e Informacionit dhe komisioni i përhershëm brenda bashkisë)
  • Realizimi i një procesi pjesëmarrës me të dhëna nga secili specialist. Përafërsisht 25-30 persona janë përfshirë në procesin e hartimit të manualit operacional në secilën bashki.
  • Përmirësimi i komunikimit të brendshëm dhe koordinimit dhe komunikimit mes-zyrave. Deri në fund të detyrës, stafi ishte i hapur duke kontribuar dhe dialoguer. Motoja kryesore ka qenë mënyra e vënies së ideve në praktikë.

Objektivat e projektit
Të rritet njohuria dhe aftësitë e përfaqësuesve të organizatave / bashkive për të udhëhequr dhe menaxhuar organizatat / bashkitë e tyre.

Periudha: Janar – Shkurt 2019

Buxheti i projektit: 3.300 USD

 

 

Skills

Posted on

25/03/2019