Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Arritjet kryesore të projektit

  • Ndihma pwr administratën lokale për të zbatuar planin e veprimit që ata kanë për të promovuar qendrën si një MAP e parë dhe për të ndërtuar përvojat më të mira që mund të përsëriten për pjesë të tjera të Shqipërisë.Intensifikimi dhe forcimi i aktiviteteve të menaxhimit për K-CMPA që tregon se MCPA mund të mbrojë në mënyrë efektive biodiversitetin detar;
  • Identifikimi i aspekteve kryesore të zbatimit të SPVC.
  • Të sigurojë listën konkrete të veprimeve pilote të përshtatshme që do të zbatohen në bashkëpunim me organizatat vendore për zbatimin e funksioneve dhe qëllimeve të SPVC.
  • Ngritja e kapaciteteve (trainimi dhe stërvitja në vendin e punës) të OJQ-ve lokale mbi biodiversitetin, menaxhimin e ekosistemit, vizibilitetin dhe ndërtimin e kapaciteteve.

Objektivat e projektit
Projekti ka për qëllim të mbështesë funksionalitetin e Qendrës së Vizitorëve në Parkun Detar Karaburun-Sazan në Rradhimë për të rritur ndërgjegjësimin dhe edukimin e komuniteteve lokale dhe grupeve të përdoruesve të MAP në vlerën dhe përfitimet e MCPAs dhe rritjen e angazhimit të tyre në menaxhimin e MAP.

Periudha: Shkurt-Dhjetor 2019

Buxheti i projektit: 3,272,833 ALL

 

 

Skills

Posted on

25/03/2019