Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Arritjet kryesore të projektit Ndihma pwr administratën lokale për të zbatuar planin e veprimit që ata kanë për të promovuar qendrën si një MAP e parë dhe për të ndërtuar përvojat më të mira që mund të përsëriten për pjesë të tjera të Shqipërisë.Intensifikimi dhe...
Dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri

Dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri

“Dokument strategjik i pozicionimit të Organizatave të Shoqërisë Civile mbi dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri” Arritjet kryesore të projektit – Analizë e fatkeqësive natyrore të ndodhura në vitet e fundit; të dhëna statistikore...
Stanet e Shëngjergjit si destinacone ekoturistike

Stanet e Shëngjergjit si destinacone ekoturistike

Arritjet kryesore të projektit – Ndërtimi i një infrastrukture të re në stane duke mundësuar akomodim, ushqim, vend pushim dhe ngrënie, mundësi vendosje kampingu, banjo-dushe, ambient përpunim bulmeti në kushte familjare dhe vathë për bagëtitë. Ofrimi i kushteve...
Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi politikat mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane Arritjet kryesore të projektit – Identifikim dhe adresim të zonave me keq menaxhim të mbetjeve urbane; – Informim të publikut...
Fuqizimi i oponencës së VNM-ve

Fuqizimi i oponencës së VNM-ve

Fuqizimi i oponencës së VNM-ve nga Organizata të Shoqërisë Civile. (CO – SEED) Arritjet kryesore të projektit Arritja e një bashkëpunimi efektiv midis shoqerise civile dhe AKM për një proces sa më të plote dhe trasparent të VNM së thelluar për minimizimin e pasojave...