Stanet e Shëngjergjit si destinacone ekoturistike

Stanet e Shëngjergjit si destinacone ekoturistike

Arritjet kryesore të projektit – Ndërtimi i një infrastrukture të re në stane duke mundësuar akomodim, ushqim, vend pushim dhe ngrënie, mundësi vendosje kampingu, banjo-dushe, ambient përpunim bulmeti në kushte familjare dhe vathë për bagëtitë. Ofrimi i kushteve...
Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi politikat mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane Arritjet kryesore të projektit – Identifikim dhe adresim të zonave me keq menaxhim të mbetjeve urbane; – Informim të publikut...
Fuqizimi i oponencës së VNM-ve

Fuqizimi i oponencës së VNM-ve

Fuqizimi i oponencës së VNM-ve nga Organizata të Shoqërisë Civile. (CO – SEED) Arritjet kryesore të projektit Arritja e një bashkëpunimi efektiv midis shoqerise civile dhe AKM për një proces sa më të plote dhe trasparent të VNM së thelluar për minimizimin e pasojave...
Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

“Vepro dhe ti: së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër!” Arritjet kryesore të projektit – 10 orë mësimi edukimi mjedisor në shkolla; si dhe realizimin dhe shpërndarjen e 100 broshurave për menaxhimin e mbetjeve – Mbjelljen e rreth 35 pemëve –...