WatSanPlan

WatSanPlan

Projekti “WatSanPlan” zhvillohet në Rumani, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Serbi ku ka mungesa për sigurinë e ujit dhe menaxhimin e higjienës në zonat rurale; situatë e cila mund të shkaktojë pasoja serioze për mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Qëllimi ynë është...
EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

  Projekti “Akademia e energjise për qytetarët e Europës” ka për qëllim diversifikimin e levizjes së qytetarëve për energjinë në Europë, duke u fokusuar në krijimin dhe transferimin e njohurive ndërmjet Evropës qëndrore dhe asaj juglindore. Akademia do të ofrojë...
Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë

Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë

Mbështetje GIZ dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e aktiviteteve pilot, nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe ndryshimit të sjelljes së qytetarëve, bizneseve, shkollave dhe aktorëve të tjerë për të parandaluar dhe reduktuar mbetjet plastike në Bashkinë Lezhë”,...