Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

Së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër

“Vepro dhe ti: së bashku për një qytet të pastër e të gjelbër!” Arritjet kryesore të projektit – 10 orë mësimi edukimi mjedisor në shkolla; si dhe realizimin dhe shpërndarjen e 100 broshurave për menaxhimin e mbetjeve – Mbjelljen e rreth 35 pemëve –...
Edukimi per të gjithë

Edukimi per të gjithë

Arritjet kryesore të projektit Një shkollë me standarde dhe mjedise mësimore kontemporane. Përmirësim i infrastrukturës sportive, ndriçim eficent ne shkollë, kushte laboratorike të reja për zhvillimin normal të orëve eksperimentale. Nxënës aktiv, krijues dhe më të...
Nxitja për qeverisje të mirë dhe masat anti-korrupsion

Nxitja për qeverisje të mirë dhe masat anti-korrupsion

Arritjet kryesore të projektit – Informimi i komunitetit mbi të drejtën e informimit dhe të drejtën e ankimimit. – Informimi i komunitetit dhe palët lokale të interesuara për evidentimin mbi praktikat abuzive dhe korruptive dhe mënyrat e kundërshtimit të...
HELP-CSO – Forcimi i legjislacionit horizontal dhe promovimi i CSO

HELP-CSO – Forcimi i legjislacionit horizontal dhe promovimi i CSO

Ky projekt është mbështetur financiarisht nga REC, në kuadër të projektit ACHIEVE -Shoqëria CivileShqiptarepër njëmjedisevropian. Kohëzgjatja: 12 Muaj Shqipërisë i mungon një informacion dhe pjesëmarrje efektive të publikut duke cuar në shoqata mjedisore dhe...